ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ชวนรับชมเพจเฟซบุ๊ก“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.37 ตอน “ปานแต่กำเนิด”

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.37 ตอน “ปานแต่กำเนิด”

เรื่องของปานแต่กำเนิด คือ ความผิดปกติของสีผิว หรือความผิดปกติของความเรียบเนียนของผิว ซึ่งสามารถพบในทารกแรกเกิดหรือในช่วงอายุขวบปีแรก ปานมีหลายชนิดและเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์ผิวหนัง หลอดเลือด ทางเดินน้ำเหลืองและกล้ามเนื้อ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ถึงสาเหตุของการเกิดปาน และปานไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยปานบางชนิดจะสามารถหายไปได้เอง แบบไม่ต้องได้รับการรักษาใด ๆ บางชนิดมีอาการคงตัวไม่เปลี่ยนแปลง หรือบางชนิดอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ปานบางชนิดสามารถพบร่วมกับความผิดปกติอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสม สำหรับปานที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่  ปานมองโกเลียน  ปานโอตะ ปานสีกาแฟใส่นม เป็นต้น สำหรับปานแต่กำเนิดสามารถป้องกันได้ไหมนั้น สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้เห็นความสำคัญสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะและต้องการให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ  จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจ  เฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.37  และรับชมผ่านช่อง Youtube : DST Channel ตอน “ปานแต่กำเนิดในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 19.00-20.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ เลขาธิการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ พญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาส  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)