ADS


Breaking News

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) หารือความคืบหน้าการจัดทำหนังสือ และการจัดงานมอบโล่รางวัล “ฐานันดร ๔” คึกคัก

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ประชุมความคืบหน้าการจัดทำหนังสือ และการจัดงานมอบโล่รางวัล “ฐานันดร ๔”
     เนื่องด้วยวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันนักข่าวแห่งชาติ หรือเป็นวันสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้สื่อข่าว ทางสมาคมสมาพันธ์ฯได้เล็งเห็นความสำคัญของวันนักข่าว จึงได้จัดทำหนังสือ “ฐานันดร4” เป็นหนังสือฉบับแรกและเป็นฉบับปฐมฤกษ์ สำหรับแจกในงานวันนักข่าวที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2567 นี้ ทางสมาคมจึงได้เชิญคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือถึงความคืบหน้าในการจัดทำหนังสือ และการเตรียมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธาน การประชุมสรุปความคืบหน้าการจัดทำหนังสือ และการจัดงานมอบโล่รางวัล “ฐานันดร ๔” ในโอกาสนี้มีคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกันเนืองแน่น อาทิเช่น คุณฐานิศร์ สมิตานนท์ คุณสรรเสริญ จันทรมณี บรรณาธิการบริหารฯ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา คุณดลภัทร การธราชว์ คุณพงศกร ภัทรมานพ คุณสมนึก จันทร์เฉิด คุณอุดม ฟักเจริญ คุณพงษ์พันธุ์ อัศวินวรรณเหม คุณณธีนนท์ เอื้อบรรณวิชญ์ คุณวรวุฒิ เลิศคำ คุณจำลอง บุญรักษา คุณจันทร์แรม ธุสาวุฒิ 
     ในการประชุมครั้งนี้ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในการจัดงานวันที่ 7 มีนาคม 2567 ครั้งนี้ สื่อมวลชนที่อยู่ในสมาคมฯ สามารถนำสินค้ามาร่วมขายได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง และขอความร่วมมือกับสมาชิกช่วยกันหาสปอนเซอร์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ และการจัดงานในวันนักข่าว
     คุณสรรเสริญ จันทรมณี บรรณาธิการบริหารฯ กล่าวเสริมว่า ในขณะนี้ได้ทำจดหมายถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขอสปอนเซอร์ในครั้งนี้ ในส่วนของผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมเป็นประธานในการมอบโล่ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรอการตอบกลับมาอีกครั้ง
     ในท้ายนี้ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) กล่าวก่อนจบการประชุมว่า ในปีนี้ทางสมาคมฯจะมีสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม และมอบเงินแด่นักข่าวอาวุโสที่ป่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือสำหรับเป็นเบี้ยยังชีพอีกด้วย ในโอกาสนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์เมธ เป็นเหรัญญิกดูแลรายรับรายจ่าย และให้คุณจันทร์แรม ธุสาวุฒิ เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ  และจะมีการประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567