ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.00 น. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ทางสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมาแล้ว 24 ครั้ง โดยในปี 2567 เป็นครั้งที่ 25 ของการจัดงาน ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเองเป็นคนดีของสังคม โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กได้เข้าร่วม อาทิ การแสดงดนตรีจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนต่อสู้รถถัง รถหุ้มเกราะ การแสดงกระโดดร่มของกองทัพเรือ กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ร่วมเล่นเกมส์ รวมทั้งมีของขวัญแจกให้เด็ก ๆ ทุกคนที่มาร่วมภายในงานอีกมากมายในงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2567 และเน้นยํ้าห้ามดื่มสุราในบริเวณงานวันเด็กเด็ดขาด