ADS


Breaking News

รตท.ดร.มนัส โนนุช เชิญผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสลากกินแบ่ง โควต้าสภาสังคมสงเคราะห์ 2-5 , 8-11 ม.ค.นี้

รตท.ดร.มนัส โนนุช ชวนผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสลากกินแบ่ง โควต้าสภาสังคมสงเคราะห์ 2-5 , 8-11 ม.ค.นี้
    เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2567 รตท.ดร. มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรสลาก จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการจัดสรรช่วยเหลือคนพิการ และผู้มีรายได้น้อย นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัว และยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน เพราะสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นของคนพิการและผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ไม่สามารถนำไปฝากขาย และจำหน่ายต่อ หรือขายเกินราคา 80 บาท ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ และมีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน
     สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงเปิดให้คนพิการและผู้มีรายได้น้อย มาลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง โดยเปิดให้มาลงทะเบียน ในวันที่ 2-5 มกราคม 2567 และวันที่ 8-11 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เท่านั้น