ADS


Breaking News

สมาคมเพาะกายสำรวจพื้นที่ยกระดับศูนย์ออกกำลังกายร่วมกับ ม.กีฬาแห่งชาติ

สมาคมเพาะกายลงพื้นที่บูรณาการศูนย์ออกกำลังกายร่วมกับม.กีฬาแห่งชาติ 
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเดินหน้าศูนย์บูรณาการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จับมือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จัดทำศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เดินหน้าต่อยอดให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมการจัดทำศูนย์บูรณาการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ สิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมสำรวจและให้รายละเอียดการจัดทำศูนย์บูรณาการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย นี้เป็นการต่อยอดกิจกรรมที่ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนให้สมาคมได้ใช้องค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก (weight training) ไปเผยแพร่ให้คนไทยทุกเพศและวัยได้เข้าถึงการออกกำลังกายตามแนวคิด"เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย โดยในปีที่ผ่านมาสมาคมได่ร่วมกับภาคีเครือข่ายของสมาคมจัดทำศูนย์บูรณาการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย ในหลายพื้นที่ อาทิ ห้องออกกำลังกายบนเกาะปันหยี จ.พังงา ซึ่งเป็นฟิตเนสลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์ออกกำลังกายกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านจะเนียว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
สำหรับในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่การจัดทำศูนย์บูรณาการ "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน" สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือตาม MOU ที่ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการที่จะร่วมมือต่อยอดให้กีฬาเพาะกายเป็นส่วนหนึ่งด้านการศึกษาวิทยาการสร้างองค์ความรู้ให้คนไทยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป