ADS


Breaking News

ทีมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย สร้างชื่อ! คว้ารางวัลจากเวที “The 17th International Warsaw Invention Show” ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

อีกครั้ง! ทีมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากเวที “The 17th International Warsaw Invention Show” ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

     ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “The 17th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2023) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ Warsaw University of Technology กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 


- รางวัล The Best Foreign Invention จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์ จากผลงานเรื่อง “การผลิตวัสดุรูพรุนโครงข่ายโลหะอินทรีย์ของอะลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น และคณะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


- รางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations จากผลงานเรื่อง “EBN-QR: คิวอาร์โค๊ดกินได้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับรังนกแท้ด้วยคลาวด์เทคโนโลยี” โดย ดร.จักรกฤษณ์ ถาวร ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- รางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations จากผลงานเรื่อง “ดอกบัวคู่: ยาสีฟันเกลือสมุนไพร สำหรับผู้ป่วยแผลในช่องปากและโรคเหงือกอักเสบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ และคณะ จาก บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 


- รางวัลจาก Croatian Union of Innovators สาธารณรัฐโครเอเชีย จากผลงานเรื่อง “โดรนสำรวจด้วยกล้องอินฟราเรดควบคุมด้วยระบบ 4G” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล และคณะ จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ


- รางวัลจาก Croatian Union of Innovators สาธารณรัฐโครเอเชีย จากผลงานเรื่อง “ผลงานเรื่อง แผ่นดามกระดูกและสกรูทางออร์โธปิดิกส์ประสิทธิภาพสูงป้องกันการหักงอด้วยการปรับผิว Fine Shot Peening” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


- รางวัลจาก Chinese Innovation and Invention Society สาธารณรัฐจีน จากผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติป้องกันโรคกรดไหลย้อนและช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     และในเวที IWIS 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน อีกถึง 14 รางวัล พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ 

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที IWIS 2023 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ รวมทั้ง วช.จะได้ส่งเสริมการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานต่อไป

     สำหรับ 7 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “The 17th  International Warsaw Invention Show” ได้แก่

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

• บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด

• บริษัท มิดเดิล ไลฟ์ จำกัด

• โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่