ADS


Breaking News

“ศุภมาส” ชวนเยี่ยมชมบูท อว. ในงานกาชาด ปี 66 ณ สวนลุมพินี

“ศุภมาส” เยี่ยมชมบูท อว. ในงานกาชาด ปี 66 ณ สวนลุมพินี
     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมบูทย้อนวันวานงานนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” จัดโดย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่  8 - 18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “งานกาชาด 100 ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้“
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมออกบูท “ย้อนวันวานงานนวัตกรรม อว.” ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” โดยในการออกบูทครั้งนี้ ได้มีการออกร้านจัดแสดงนวัตกรรม และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ประกอบด้วย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) 
     โดย วช. ได้นำนวัตกรรมกาแฟ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก วช. เข้าร่วมออกร้าน ดังนี้
     - กาแฟช้างป่า เกิดจากการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับช้างป่าในแนวทางสันติ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการจัดการ บนฐานบูรณาการเชิงระบบนิเวศสังคม โดยเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง 
     - กาแฟ Kale cup (Dreamy Herbs) เป็นกาแฟผงสำเร็จรูป ผสมผงเคลอินทรีย์ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูนอิสระ ปราศจากสารพิษตกค้าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และรักษาสมดุลระบบขับถ่าย  โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - กาแฟ Prikka กาแฟพริกสูตรแรกในโลก ที่พัฒนาสูตรกาแฟพริกให้มีรสชาติที่เผ็ดกลมกล่อม และยังให้คุณประโยชน์จาก Capsaicin ซึ่งเป็นสารสำคัญในพริกขี้หนูของไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านคุณประโยชน์ในการเร่งการเผาผลาญ มีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนัก และยังมีรสชาติแปลกใหม่  โดย บริษัท สตาร์ เฮิร์บ ฟาร์มา จำกัด
     - กาแฟสิชล เป็นกาแฟโรบัสต้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นักวิจัยได้นำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการผลิตเมล็ดกาแฟ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้สูงขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     - กาแฟหมักด้วยจุลินทรีย์ Heqlaqmoq และ กาแฟ Magpie Farm เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟรสชาติใหม่ๆ จากการหมักด้วยจุนทรีย์ รวมถึงการพัฒนาการชงกาแฟและรูปแบบการชงที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งแบบ circular economy จากการแปรรูปมาทำ activated charcoal สำหรับใช้การกระบวนการลดคาเฟอีนในเม็ดกาแฟได้ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     - กาแฟถ้ำสิงห์ เป็นของชุมชนกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ซึ่งเป็นชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟโรบัสต้า ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานค่า OTA การได้รับขึ้นทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะของกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟในจังหวัดชุมพร โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
     - กาแฟรักษ์ป่า เป็นกาแฟที่ผ่านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทำให้มีคุณภาพด้านกลิ่นรสที่คงที่ โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - กาแฟมอร์ส คอฟฟี่ เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผ่านกระบวนการ Facultative anaerobic yeast process (FAY) ซึ่งมีคุณภาพด้านกลิ่นรสคงที่ และดีขึ้นรวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     วช.  ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 และเข้าเยี่ยมชมร้าน วช. ได้ที่บูทย้อนวันวานงานนวัตกรรม อว. ตั้งอยู่บริเวณ โซน 3 บูท 3.22 (หน่วยงานราชการ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร