ADS


Breaking News

กองทุนสื่อฯ จัดใหญ่มอบประกาศนียบัตร ครีเอเตอร์รุ่นเก๋า พร้อม Digital Buddy จากโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค ปี 2 สุดคึกคัก

กองทุนสื่อฯ จัดงานมอบประกาศนียบัตร ครีเอเตอร์รุ่นเก๋า พร้อม Digital Buddy จากโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค ปี 2

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เป็นยุคการสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร, พูดคุยสร้างความสัมพันธ์, แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ การสั่งซื้อและจำหน่ายสินค้า ทางการแพทย์ การขนส่ง การเงินการธนาคาร เหล่านี้เป็นต้น ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อให้รู้จักและเข้าถึงการสื่อสารผ่าน Social Media มากยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม สูงวัยหัวใจยังเวิร์กเป็นปีที่ 2ภายใต้แนวคิด“สื่อเปลี่ยน ผู้สูงอายุปรับ ผลิตสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เห็นค่าในตนเอง สร้างประโยชน์ให้กับสังคม”  พร้อมจัดงานจัดงานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมทักษะผลิตสื่อดิจิทัล ในโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค ปี2   โดยมี คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ผู้แทนผู้สูงวัย คุณมัทนา เชตมี และ คุณสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ, น้อง ๆ Digital Buddy ทั้ง 5 คน เข้าร่วม (วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา)

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ปี2” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล ให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ ที่สำคัญโครงการนี้เป็นอีกช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม

โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ในปีแรกมีผู้สูงอายุให้ความสนใจในการเรียนรู้และลงมือทำสื่อสร้างสรรค์เปิดประสบการณ์อัปสกิลความรู้ในทักษะออนไลน์ มากกว่า 50 คน ซึ่งในปีที่ 2 นี้ได้รับการตอบรับเป็นมากขึ้นกว่า 2 เท่า โดยในปีนี้กิจกรรมอบรมทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ 3 วัน กับ 3 วิชา ได้แก่ D101: Yold Creater: นักผลิตสื่อวัยเก๋า เล่าเรื่อง, ถ่ายทำ, ตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ โดย อ.เสกสรร ปั้นยูทูบ, D102: Yold Storyteller: นักเล่าเรื่องออนไลน์วัยเก่า สื่อสารออนไลน์, เขียนบล็อก, เขียนบท เล่าเรื่องง่าย ๆ ให้ทรงพลัง โดย อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ, อ.พัชราพร ดีวงษ์ และ ผศ. ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิชาสุดท้าย ผมเป็นผู้สอนเอง ในวิชา D103: Yold Digital Literacy: วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รู้ทันสื่อ ข่าวลือ ข่าวลวง ไม่เชื่อ ไม่ส่งต่อ โดยผู้ร่วมอบรมมีอายุตั้งแต่  50-75 ปี และ มีน้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อส่งต่อความรู้ดี ๆ ให้กับญาติ หรือผู้สูงอายุในครอบครัว รวมผู้เข้าอบรมแล้วมากกว่า 150 คน ซึ่งเป้าหมายของโครงการหลังจากผ่านการอบรมแล้ว คือ ผลิตสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างประโยชน์ให้กับสังคม หมายถึง ผู้สูงอายุ ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ หรือความชำนาญเฉพาะทาง แต่ออาจะใหม่ในการใช้งานโซเชียลมีเดียจากเดิมที่เป็นผู้รับสื่ออย่างเดียว แต่เมื่อมาเข้าโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ก ผู้สูงอายุเองก็สามารถผลิตสื่อได้ และใช้ประโยชน์จากสื่อเป็น ได้นำความรู้ประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ที่มีให้คนอื่น และทำให้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจากการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคนรอบข้างได้อีกด้วย 

นอกจากนี้หลังจากการอบรมทางโครงการ ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ผลิตวีดิโอของตนเองเป็นการบ้าน ในหัวข้อ “ความสุขของฉัน” ฝึกฝนให้นำความรู้จากที่อบรมไปใช้ โดยให้ฝึกเล่าเรื่อง Storytelling ตามวิชาที่เราเรียนไป โดยมีน้อง ๆ ดิจิทัลบัดดี้คอยช่วยเหลือให้ข้อมูล  แก้ไขปัญหาระหว่างฝึกทำคลิป และน้อง ๆ ได้คัดเลือกจากคลิปการบ้านเพื่อหาต้นแบบผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดให้สามารถลงมือทำได้จริง และลงพื้นที่บ่มเพาะจนเกิดความเข้าใจ ทำได้และใช้เป็น ซึ่งในกระบวนการนี้นอกจากผมจะขอชื่นชมผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการทุกท่านแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้อง ๆ  “Digital Buddy” ที่เตรียมพร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุน เสมือนลูกหลานที่คอยช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรมให้ก้าวข้ามอุปสรรค ในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล ถือเป็นหน่วยสนับสนุนร่วมบ่มเพาะจนเกิดต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม

โครงการปีนี้ทำให้เห็นแล้วว่าผู้สูงวัยนั้นมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันการสื่อสารแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเข้ามาเรียนรู้อย่างตั้งใจผ่านกิจกรรมของโครงการในปีที่ 2 ซึ่งภายหลังมอบใบประกาศนียบัตรแล้ว โครงการฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ Digital Buddy  ที่มาสวมบทจิตอาสาเป็นผู้ช่วยสอนวัยเก๋าให้ผลิตสื่อได้ ใช้สื่อเป็น ได้แก่  1. น้องศศิธร แย้มประโคน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. น้องทวีลาภ บุญเรือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. น้องชินวัตร พสุธา จากมหาวิทยาลัยเกริก 4. น้องกฤษดา พันธ์สาย จากมหาวิทยาลัยเกริก 5. น้องวสิษฐ์พล หาสาฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สูงวัยหัวใจยังเวิร์ก และ ติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ที่ www.thaimediafund.or.th หรือ Facebook Thaimediafundofficial หรือ ทาง Line official กองทุนฯ สามารถเพิ่มจากไอดีไลน์ @thaimediafund   โทร 02-2730116-9 ครับ