ADS


Breaking News

เพาะกายขับเคลื่อนร่วมมือ ม.กีฬาชาติสร้างหลักสูตรรองรับตลาดต่างประเทศ

เพาะกายเดินหน้าจับมือ ม.กีฬาชาติสร้างหลักสูตรรองรับตลาดต่างประเทศ
     สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเดินหน้าจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้สนใจจากต่างประเทศเข้ามารับการอบรมในประเทศไทย เตรียมต่อยอดหลักสูตร NBCC ของสมาคมเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้ต่างชาติเข้ามาร่วมการอบรมระยะสั้น 3-4 สัปดาห์ หวังพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสปอร์ตฮับเพาะกายเดินหน้าจับมือ ม.กีฬาชาติสร้างหลักสูตรรองรับตลาดต่างประเทศ) ของภูมิภาค ผลักดันร่วมกับ soft power (ซอฟต์พาวเวอร์) ของภาครัฐ 
      นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) ได้นำ มิสเตอร์ ราเมช สวามี่ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) เข้าพบหารือร่วมกับนายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ห้องรับรอง ชั้น 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
    โดยการเข้าพบเพื่อหารือถึงการต่อยอดด้านการศึกษาและวิชาการทางด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือ PERSONAL TRAINER (เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ซึ่งในปัจจุบันมีกระแสความต้องการของตลาดในทุกประเทศ ประกอบกับหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE (เนชั่นแนล บอดี้บิวดิ้ง โค้ชชิ่ง เซอร์ติฟิเคท) เหมาะที่จะนำไปต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในต่างประเทศได้เข้ามาร่วมรับการอบรมและหากได้มีการบูรณาการหลักสูตรทางด้านวิชาการ (ACCREDITED) จากทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นวิชาชีพต่อไป 
    ทั้งนี้ทางมิสเตอร์ ราเมช สวามี่ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) ที่เป็นผู้แทนของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกเชื่อมั่นว่าหากหลักสูตรนี้สามารถเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้นภายในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ก็จะได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียหลายๆ ประเทศที่จะส่งบุคลากรมาเข้าร่วมรับการอบรมอย่างแน่นอน
     สำหรับหลักสูตร National Bodybuilding Coaching Certificate (NBCC) ที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เปิดการสอนในปัจจุบันประกอบด้วย 5 สาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านสรีระร่างกายและระบบกล้ามเนื้อ (Muscle and Anatomy) วิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์ด้านการเคลื่อนไหว(Biomechanics) วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านจิตวิทยา (Psychology) วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการ(Nutrition) และ วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านเวชศาสตร์การกีฬา(Sports Medicine) ซึ่งภายหลังจากหารือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและทีมวิทยากรที่ปรึกษาของสมาคม ก็เตรียมที่จะขยายผลต่อยอดให้เป็นหลักสูตรในระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและรับการอบรมในหลักสูตรนี้ เชื่อว่าการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือ PERSONAL TRAINER (เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสให้ประเทศไทยได้เป็น Sports Hub (สปอร์ต ฮับ) ของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นโอกาสผลักดันร่วมกับนโยบาย soft power (ซอฟต์ พาวเวอร์) ของภาครัฐต่อไปอีกด้วย