ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต้อนรับ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และคณะ เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และเยี่ยมชมหอประวัติ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และคณะ เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และเยี่ยมชมหอประวัติ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
     วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ พร้อมด้วยนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมคณะเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ทำบุญบริจาคสมทบงานสาธารณกุศล พร้อมเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิฯ โดยมี  นางสาวรัตติยา โต๊ะสัน หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) และ นางชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ