ADS


Breaking News

รพ.นครธน จัดใหญ่เดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบแก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาลนครธน จัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13
“วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”
เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นพัฒนาการรักษา บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้แถลงข่าวจัดงานมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โดยจะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด และ คุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ตัวแทนเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ แขกรับเชิญ คุณยุวดี พันธ์นิคม และ คุณผกากาญจน์ วงษ์เนตร์ธุวร 3 นักวิ่ง ผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ทางโรงพยาบาลนครธน มีความมุ่งหวังในการส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนความไว้วางใจที่ชุมชนโดยรอบมีต่อโรงพยาบาล จึงได้จัดงานเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ต่อเนื่องมาถึง 12 ครั้ง โดยในแต่ละแต่ละครั้งได้ร่วมสมทุนให้กับมูลนิธิต่างๆมากมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ จะจัดอีกเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการวิ่ง พร้อมส่งมอบความรัก ความห่วงใย รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านทาง มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไป

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติ ปี 2565* โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน อีกทั้งโรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ รองจากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยายาลนครธนจึงมองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาการรักษาเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการจัดงาน เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 นี้ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง พร้อมร่วมส่งกำลังใจและกำลังทรัพย์ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ วุฒิสมาชิก กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ มีบทบาทสำคัญในการจัดหาทุนทรัพย์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การแพทย์ เทคโนโลยี และการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา และต้องการกำลังใจ ให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างเต็มที่ ตามพระดำรัส "...อยากให้มูลนิธิฯ ระดมทุนไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับคนที่มีฐานะดีและเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทย มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังของประเทศต่อไป..."

งานเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลนครธน สามารถเลือกสมัคร 3 ประเภท ได้แก่ 1) FUN RUN เดินด้วยความห่วงใย ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 550 บาท, 2) MINI MARATHON วิ่งด้วยความรัก ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 700 บาท, 3) VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อวิ่ง 2 ตัว และแก้วเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น สมัครด้วยตัวเองที่ รพ.นครธน ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 หรือสมัครทางออนไลน์ที่ https://www.nakornthon.com ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 450 9999