ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

     ขอเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 สภากาชาดไทย เทิดไท้สมเด็จย่า เสริมสร้าง ดูแลสุขภาพปวงประชา ห่างไกลไร้โรคา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นี้ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงาน หน่วยงาน ต่างๆ ของสภากาชาดไทย จัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึง “สมเด็จย่า ของชาวไทย” ภายในงาน จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับประชาชนทั่วไป
     ช่วงเช้า ร่วมต้อนรับผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมรับชมวิดีทัศน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า ของชาวไทย ชมนิทรรศการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย รับการประเมินสุขภาพผู้สูงวัย พร้อมรับคำแนะนำ และตรวจสุขภาพ “ฟรี” ด้วยเครื่อง BIA พบกับการเสวนา เรื่อง “ก้าวเข้าสู่ทศวรรษการดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย”
     ช่วงบ่าย มาเพลิดเพลินกับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย ด้วยไลน์แดนซ์ ร้องเพลงพร้อมเล่นดนตรีอูคูเลเล่
     พบกัน ณ ระเบียงรมณีย์อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 เวลา 09.00-15.00 น.