ADS


Breaking News

มทร.ทั้ง 9 แห่งจัดแคมเปญ "RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง" หนุนนักศึกษากว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการเต็มใจ เร่งสร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละ คาดได้รับปริมาณเลือด 10 ล้านซีซี

กลุ่ม มทร. ทั้ง 9 แห่ง ส่งแคมเปญ "RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง" สนับสนุนนักศึกษากว่า 9,000 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการเต็มใจ หวังสร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละ คาดได้รับปริมาณเลือด 10 ล้านซีซี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2566 เวลา 13.00 น. กลุ่ม มทร. 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” เพื่อเข้าร่วมในโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน

โดยแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” มีที่มาจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 9 ราชมงคล ที่เหนียวแน่นอยู่แล้ว เมื่อมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ผู้บริหารทั้ง 9 ท่านจึงสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันในระดับนโยบาย โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และรับบริจาคโลหิต พร้อมกันทั้ง 40 วิทยาเขตทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 นี้

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เผยว่า เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงพลังเพื่อประโยชน์ต่อภาคสังคม ซึ่ง มทร. หลายแห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์และรับบริจาคโลหิตอยู่แล้ว โดยเฉพาะการร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งภาพรวมทั้งหมด มีผลตอบรับที่ดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ แต่การรวมกันของทั้ง 9 มทร. ดังที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษหนึ่งของ มทร. เพื่อสังคมและส่วนรวม ที่ได้ร่วมกันประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญสำคัญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” ซึ่งคำว่า “เรา” ในที่นี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่
ราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ แต่ยังหมายถึงทุกคน และทุกภาคส่วน ที่จะช่วยสนับสนุน รณรงค์และเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อให้เรื่องราวของการบริจาคโลหิตได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิต ขณะเดียวกันนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ประโยชน์ใน 4 ด้านหลักคือ (1) ได้สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ ได้ปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง (2) ช่วยเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาด้านกิจกรรม (3) สนับสนุนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งต่อภาคสังคม และ (4) แสดงออกถึงพลังอันสำคัญของราชมงคล ที่ถือเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่และเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อการรณรงค์ครั้งนี้
และ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า “ด้วยศักยภาพ และคุณภาพของราชมงคลทั้ง 9 แห่งนี้ ที่ได้สร้างพลังครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นนี้ จะสามารถทำให้ภารกิจที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ประสบความสำเร็จ สามารถรณรงค์บริจาคโลหิต และคาดว่าจะได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งหมด 10 ล้านซีซี”

ในส่วนของรูปแบบการกิจกรรมรณรงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ได้เปิดการรับสมัครนักศึกษาแต่ละแห่งจำนวน 100 ทีม รวม 9 ราชมงคล 900 ทีม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ 9,000 คน โดยก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับการรณรงค์ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความรู้ทางการตลาด และแนวคิดการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า Big Idea จากทีมนักธุรกิจจิตอาสาของโครงการเต็มใจ และอบรมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต จากวิทยากรของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยหวังสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก่อนจะออกไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น 

ส่วนกิจกรรมที่จะใช้รณรงค์นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือวิธีการวางแผนของแต่ละแห่ง ว่าจะออกแบบการทำงานร่วมกับนักธุรกิจจิตอาสาของโครงการเต็มใจในรูปแบบใด ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ออกมาเชิญชวนให้คนในสังคม ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการมีปริมาณเลือดที่เพียงพอสำหรับทุกคน

ด้าน นางสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวถึงแคมเปญของ มทร. ทั้ง 9 แห่งในครั้งนี้ว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 2 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และโครงการเต็มใจ มูลนิธิดั่งพ่อสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และได้จัดโครงการที่ดีขึ้นในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะปลูกฝั่งจิตสาธารณะ การเสียสละ การเป็นผู้ให้ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่มเยาวชนเป็นกำลังหลักช่วยให้โลหิตมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ และเป็นกลุ่มที่สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ส่วน นายณัฐวรรธน์  ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการทำงานของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ว่า มูลนิธิดั่งพ่อสอน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างความเข้าใจและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการเต็มใจ ก็ได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคม โดยตัวเยาวชนเองก็จะได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะด้านการเสียสละไปพร้อมกัน ทั้งนี้มูลนิธิฯ ตั้งเป้าให้เป็นโครงการระยะยาว 10 ปี มีการส่งต่อสืบทอดจากนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นต่อรุ่น ซึ่ง 10 ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการบริจาคโลหิตที่สม่ำเสมอในกลุ่มเยาวชน

ทางด้าน นายวรสรวง  สมัตถพันธุ์ ประธานโครงการเต็มใจ กล่าวว่า “โครงการเต็มใจ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสันโตสะอาชาไนย ซึ่งได้รับการออกแบบจากอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2556 ผู้ที่ได้รับจะเป็นทีมนักศึกษาที่มีปริมาณโลหิตสูงสุด และทีมที่ได้รางวัลนี้ จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากพระองค์ท่าน และยังได้ไปทัศนศึกษาดูงานด้านการบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย  

โครงการเต็มใจขอขอบคุณในความร่วมมือของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ด้วยพลังของจำนวนนักศึกษารวมทั้ง 40 วิทยาเขต มีจำนวนรวมกันแล้วแสนกว่าคน ทำให้เป้าหมายในการรณรงค์ปริมาณเลือดให้ได้ 10 ล้านซีซี สามารถประสบความสำเร็จได้ ทางโครงการฯ มีความตั้งใจที่จะผลักดัน และร่วมสนับสนุนให้ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของการเสียสละ ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ หากรณรงค์ให้มีการบริจาคเลือด ไม่น้อยกว่า 35,000 ซีซี จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยกย่องเยาวชนที่ทำดีอย่างเป็นรูปธรรม

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2566 นี้จะเป็นช่วงเวลาการรณรงค์แคมเปญ RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง ของ มทร. 9 ราชมงคล ทั่วประเทศ สามารถติดตามให้กำลังใจ และร่วมบริจาคโลหิตไปกับน้องๆ นักศึกษาจากทั้ง 40 วิทยาเขตได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริจาคโลหิตให้กับทีมที่เชียร์ คลิก https://lin.ee/ZRJVwVx

👉ติดตามข่าวสารเว็บไซต์ https://www.heartfeltthailand.com และเพจ heartfeltthailand

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดกิจกรรมโครงการเต็มใจ ชื่อบัญชี มูลนิธิดั่งพ่อสอน (โครงการเต็มใจ) สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่บัญชี 154-8-05396-6 


#เต็มใจ #รณรงค์บริจาคโลหิต #โครงการประกวดกิจกรรม #มทร #โครงการเต็มใจ #WeAreOne #เพราะเราเป็นหนึ่ง #ONERmut