ADS


Breaking News

กรุ่นกลิ่นประวัติศาสตร์! “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย” หนังสืออันทรงคุณค่า เปิดตัวแล้ว

อิ่มอุ่น ! งานเปิดตัวหนังสือ “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย” 
     (21 ตุลาคม 2566 ) งานเสวนาพิเศษเรื่อง “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากหลุมศพปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”  ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสื่อมวลชน และ ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องถ้วยโบราณในไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งงานนี้จัดโดย “ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน” ผู้เขียนหนังสือ “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”  และ ภายในงานมีการเปิดตัวหนังสือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 
     งานเสวนาพิเศษเรื่อง “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากหลุมศพปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย” ดำเนินรายการเสวนาโดย น.ส.ปวีณมัย บ่ายคล้อย และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์เครื่องถ้วยโบราณของไทย ได้แก่ นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ ประธานจัดงาน, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, และ นายเกรียงไกร อุณหะนันทน์ รวมทั้งยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ ปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม
     ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน ผู้เขียนหนังสือ เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัยล่าว่า ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร เป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือ และ เป็นอาจารย์ที่เกื้อหนุนในการเข้ามาสู่เส้นทางนักสะสมเครื่องถ้วยโบราณในไทย จนสามารถนำประสบการณ์และความรู้มาสู่การเขียนหนังสือ “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”
     ทั้งนี้ ดร.ธันยกานต์ มีผลงานด้านงานเขียนหนังสือมาแล้ว 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาจีนและเบญจรงค์” เขียนโดย ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบในพระราชวังหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาเศษภาชนะที่พบจากการขุดค้นโดยกรมศิลปากร เปรียบเทียบกับศิลปวัตถุในสถานสะสมเอกชน และ หนังสือเรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย” เขียนโดย ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน และ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน 
     สำหรับการเขียนหนังสือแต่ละเล่ม ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน มีความตั้งใจที่จะนำรายได้ในการเขียนหนังสือหลังหักต้นทุนทั้งหมดแล้ว เพื่อสร้างวิหารพระศรีสรรเพชญสังคโลกที่วัดพุทธวิชยาราม จังหวัดปทุมธานี และ ในโอกาสการเปิดตัวหนังสือเรื่อง “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย” จะนำรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปซ่อมแซมวิหารดังกล่าว และ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้เหมาะกับเป็นที่สัปปายะและเป็นรมณียสถานสำหรับการปฏิบัติธรรม เพื่อปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ณ วัดพุทธวิชยาราม จ.ปทุมธานี 
     ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงที่ เพจเฟสบุ๊ค “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วย จากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”