ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ทุ่มงบอีก 70 ล้านบาท มอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ ร.พ.ในส่วนภูมิภาค รวม 39 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง "ช่วยชีวิต รักษาชีวิต" จัดงบอีกกว่า 70 ล้านบาท มอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค รวม 39 แห่ง พร้อมมอบรถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตากอีกจำนวน 1 คัน

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ  นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดพิธีมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ แบบคมชัดสูง กล้องส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบปิดชนิดสร้างภาพ ด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence) เครื่องเอกซเรย์ฟัน ปาก และกะโหลกศีรษะ ระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ เป็นต้น ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 39 แห่ง รวม 26 จังหวัด รวมมูลค่ามอบการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ กว่า 70 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ยังได้มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตากอีกจำนวน 1 คัน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้แทนจากโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

     นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตามความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคในวันนี้ เพราะเล็งเห็นว่าถึงแม้โรงพยาบาลจะมีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงใด แต่หากขาดซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ก็มิอาจจะให้การช่วยชีวิต รักษาชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์และโรงพยาบาลในการบริการด้านสาธารณสุข และกระจายการรักษาให้ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วยดีเสมอมา

     สำหรับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ริเริ่มสนับสนุนครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ในปีพ.ศ.2563 รวมมูลค่า 110 ล้านบาท โดยได้มีการสนับสนุนเรื่อยมา ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กร สาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

     ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”