ADS


Breaking News

เทศกาลงานเจ เยาวราช 66 เกินคาดสมการรอคอย “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” ต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีสร้างกุศลแห่งปี!

ยิ่งใหญ่อลังการ! งานเจ เยาวราช 2566
“ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล”
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างกุศลแห่งปี!

พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” ชูแนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจเยาวราช พร้อมกิจกรรมไฮไลต์! เมนูเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” ขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม การแสดงโชว์เชิดมังกรปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ สิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทอดพระเกียรติ อิ่มบุญและลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารเจแบบสตรีทฟู้ดที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกหลักอนามัยเต็มพื้นที่ 2 ฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 14–23 ตุลาคมศกนี้ 

ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ จัดพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจครั้งใหญ่แห่งปี ในงาน “ประเพณีงานเจ  เยาวราช 2566” ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์ คณะผู้จัดงาน และผู้ร่วมสนับสนุนให้การต้อนรับ

ภายหลังพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุน ได้ปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ร่วมกับเชฟมืออาชีพจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช ในเมนู “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” จากวัตถุดิบมงคล ประกอบด้วย หมี่เหลืองเจ แปะก๊วยต้ม ลูกบัวต้ม ถั่วลันเตาฝัก ถั่วงอก ถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่ว งาดำคั่ว ข้าวโพดต้มสุกแกะเมล็ด ถั่วแขก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วเหลืองซีก ข้าวบาร์เลย์ พริกแห้งป่น แครอทเส้น และเต้าหู้เหลืองนิ่ม พร้อมแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานชิมฟรี! จำนวน 1,000 จาน ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งตลอดเส้นทางถนนเยาวราช 

นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า งานเจ เยาวราช  ถือเป็นประเพณีสำคัญประจำปีของชาวสัมพันธวงศ์ เป็นงานบุญของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจในกรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

สำหรับ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14–23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี รักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจที่สะอาด ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานด้านพิธีกรรม และ งานด้านพิธีการ

งานด้านพิธีกรรม  ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราช ให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับประเพณีงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ 

2. ตำนาน 22 ศาลเจ้า : พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าต่าง ๆ ทั้ง 22 ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐาน แรงศรัทธาได้ส่งผ่านธูปที่ปักไปยังเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า นานนับช่วงอายุคน ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแด่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดยใน 1 ปีจะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีกลมเกลียวเป็นปึกแผ่น มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน 

3. จิตแห่งศรัทธา : เทพเจ้าของการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” โดยคณะกรรมการจะทำพิธีแห่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยมีทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก ซึ่งผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจมาแล้วทั้งหมด ทำหน้าที่ในการแบกและแห่ จากวัดโลกานุเคราะห์มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา 

งานด้านพิธีการ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” โดยเชฟจาก โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช มาเป็นมาสเตอร์เชฟในการปรุงอาหาร พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 จาน ในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566  และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ “ขนมฮ๊วกก๊วย” ขนมมงคลที่ผ่านพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้ามาแล้ว พร้อมประทับอักษรเจมงคล 4 ตัว คือ “กิ้ว อ๋อง เซ้ง อ้วย” โดย กิ้ว 九 หมายถึง เก้า 9, อ๋อง 皇หมายถึง อ๋อง หรือกษัตริย์, เซ้ง 勝 หมายถึง ความสำเร็จ และ อ้วย 會 หมายถึง มวลมหาสมาคม ซึ่งหมายความว่า กษัตริย์หรือเทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ได้ประธานความสำเร็จให้กับมวลมหาสมาคม ณ ที่แห่งนี้ และได้นำ“ขนมฮ๊วกก๊วย” นี้ มาเป็นส่วนผสมในอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิดมังกร ปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจคุณภาพเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่  2 ฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอด 10 วัน 10 คืน เป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับเวิลด์คลาส ลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารเจแบบสตรีทฟู้ดที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกหลักอนามัย 

ขอเชิญชวนคนไทยร่วมถือศีลกินเจ สร้างบุญ สร้างกุศล สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ ณ บริเวณซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  ประเพณีงานเจที่ยิ่งใหญ่ในระดับเวิลด์คลาส และเป็น Soft Power ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ท่ามกลางสีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมเลือกซื้ออาหารเจที่หลากหลายมากมาย อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ คาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืนของการจัดงานเจ เยาวราช 2566 จะช่วยให้เศรษฐกิจในย่านเยาวราชคึกคักมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นการท่องเที่ยวไทย” นายประสิทธิ์ กล่าว 


*********


เมนูเจกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” 

รังสรรค์จากวัตถุดิบมงคลหลัก ๆ ดังนี้  

 • หมี่เหลืองเจ –   การมีอายุยืนยาว

 • แปะก๊วยต้ม ความเฉลียวฉลาด

 • ลูกบัวต้ม จิตใจที่บริสุทธิ์และความสุขสงบ

 • ถั่วลันเตา ความเจริญรุ่งเรือง

 • ถั่วงอก ความงอกเงย งอกงามและความยั่งยืน

 • ถั่วลิสงคั่ว สุขภาพดี ชีวิตยืนยาว

 • งาขาวคั่ว ความเจริญ 

 • งาดำคั่ว ความมีอำนาจ ความสง่างาม

 • ข้าวโพดต้มสุกแกะเมล็ด โชคลาภ เงินทอง ความอุดมสมบูรณ์

 • ถั่วแขก ความมั่นคง

 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ความเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยว

 • ถั่วเหลืองซึก โชคลาภ เงินทอง

 • ข้าวบาร์เลย์ ความสุข ความสงบ

 • พริกแห้งป่น ความมั่งคั่ง ร่ำรวย

 • แครอทเส้น ความสุข

 • เต้าหู้เหลืองนิ่ม  ความเจริญรุ่งเรือง