ADS


Breaking News

วช.หนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร จ.เลย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้ทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง

วช. ส่งเสริมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร จ.เลย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้ทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง
     วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการใช้โดรนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนเพื่อการใช้ประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการถ่ายภาพทางอากาศ การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างโดรนแปรอักษรที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
     นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษรที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ชึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 125 คน ซึ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะด้วยตนเองผ่านกิจกรรม “โดรนแปรอักษร” 
     ในช่วงค่ำ เวลา 20.00 น. ได้มีการนำโดรนแปรอักษร จำนวน 300 ลำ บินขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืน ประกอบด้วยภาพการแสดงบินโดรนแปรอักษร ภาพผีตาโขน ภาพพญานาค และภาพพิณอีสาน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ของจังหวัดเลย สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ