ADS


Breaking News

BENEO ชี้ตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทย กระแสดีมากจากผลสำรวจผู้บริโภคครั้งล่าสุด

BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยมีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจจากผู้บริโภคครั้งล่าสุด

กรุงเทพมหานคร – 20  กันยายน 2566  จากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารที่่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์จึงมีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย One Inch Whale ที่จัดทำในนามของ BENEO ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จากพืช (Plant-Based Functional Ingredients) ซึ่งการสำรวจล่าสุดนี้ เป็นการสำรวจผู้บริโภคทั้งหมด 9,243 รายใน 9 ประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วม 1,002 รายในประเทศไทย 

นอกจากนี้ BENEO ยังเข้าร่วมงาน Food Ingredient’s Asia ในปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน ร่วมกับ DPO International พันธมิตรผู้เป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายในไทย ทีบูธหมายเลข S01 ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพรีไบโอติกส์ของบริษัทที่ผลิตมาจากเส้นใยรากชิโครี และประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของลำไส้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพภายในและสุขภาพโดยรวมที่ดีตามมา


ผู้บริโภคต่างตระหนักเพิ่มขึ้นถึงผลกระทบของระบบทางเดินอาหารต่อสุขภาพโดยรวม


จากผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า 1 ใน 2 ของผู้บริโภคในประเทศไทย (55%) ระบุว่าตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health-Conscious) ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 แสดงความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารและส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน (29%) นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังยอมรับอย่างทั่วกันถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพของระบบทางเดินอาหารกับสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภค 1 ใน 5 ในประเทศไทยได้ยอมรับอาหารพรีไบโอติกและ/หรืออาหารเสริมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลรักษาสุขภาพของตนแล้วด้วย


ผู้บริโภคต่างตระหนักถึงความเชื่อมโยงของพรีไบโอติกส์กับสุขภาพ


ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับการส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร (58%) ส่วนผู้บริโภคชาวไทยสามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับสุขภาพโดยรวมสูงถึง 70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53% แสดงให้เห็นการรับรู้ที่ชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยตระหนักรู้เรื่องนี้เป็นอย่างสูง


นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจอ่านข้อมูลที่สื่อสารอยู่บนบรรจุภัณฑ์และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมากกว่า 3 ใน 5 ของผู้บริโภคในการสำรวจนี้ยอมรับว่าอ้างอิงข้อมูลนี้ก่อนซื้อ (67% สำหรับผู้บริโภคชาวไทย) ซึ่งความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยกับข้อมูลของพรีไบโอติกที่สื่อสารบนบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 62% ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงเช่นกัน


แม้ว่าผู้บริโภคจะสนใจพรีไบโอติกส์ค่อนข้างสูงและเข้าใจถึงผลเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งในประเทศไทยต่างระบุว่ายังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในท้องตลาดไม่เพียงพอสำหรับตอบสนองการบริโภคในชีวิตประจำวัน สามารถชี้ให้เห็นว่าความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารของคนไทยมีมากกว่าการแก้ปัญหาท้องผูกหรือปัญหาทางการแพทย์ แต่ครอบคลุมถึงความเข้าใจว่าระบบย่อยอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี หรือทำให้พวกเขารู้สึกดี (55%)


คุณ Myriam Snaet หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าวกรองทางการตลาดและข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Market Intelligence and Consumer Insights) ของ BENEO กล่าวว่า “ทัศนคติเชิงบวกต่อพรีไบโอติกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่มีแนวโน้มสดใสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์จากพรีไบโอติกส์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา BENEO ได้สนับสนุนการวิจัยพรีไบโอติกส์เชิงวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารของเรา และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนานจึงทำให้เราสามารถพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่โน้มน้าวใจในแง่ของความน่าดึงดูดทางประสาทสัมผัส (Sensory Appeal) ได้”


คุณ Myriam ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในภาคธุรกิจอาหาร การใช้ส่วนผสมอาหารที่มีพรีไบโอติกส์จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่หนึ่งในเทรนด์อาหารที่ทรงพลังที่สุด”


ตามนิยามของสมาคมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics  : ISAPP) พรีไบโอติกส์คือ “สารตั้งต้นที่จุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เป็นเจ้าของเลือกใช้เพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ” (a substrate that is selectively utilised by host microorganisms conferring a health benefit.) โดยผลิตภัณฑ์ Orafti®Inulin และ Orafti®Oligofructose ที่ผลิตจากเส้นใยรากชิโครี (Chicory Root Fibre) ของ BENEO เป็นเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกแล้วว่าจัดเข้าประเภทได้ตามคำจำกัดความนี้ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ยังเป็นพรีไบโอติกส์ที่ผลิตจากพืชที่ได้รับการทดสอบแล้วเท่านั้นในขณะนี้


นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติอินโดนีเซีย (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ได้ให้การรับรองพรีไบโอติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ อินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสจากเส้นใยรากชิโครี ทำให้เป็นส่วนผสมอาหารชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรีไบโอติกส์ในประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ ส่วนสมาคมโภชนาการจีน (Chinese Nutrituion Society : CNS) ซึ่งเป็นองค์กรด้านโภชนาการระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้ยอมรับอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสเป็นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ชนิดแรกๆ และยังมีรายงานผลการศึกษากับมนุษย์ (Human Intervention Studies) กว่า 150 ฉบับที่ถูกตีพิมพ์และเป็นหลักฐานสำคัญว่าเส้นใยรากชิโครีส่งผลดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย


BENEO มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาค สามารถช่วยสนับสนุนผู้ผลิตอาหารให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ผสมผสานพรีไบโอติกส์ให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในภูมิภาคนั้น การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเป็นกุญแจสำคัญเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของ BENEO ในการเชื่อมโยงโภชนาการและสุขภาพที่ดี โดยให้การสนับสนุนผู้ผลิตสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด


- Ends -

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BENEO และส่วนผสมอาหาร กรุณาเยี่ยมชม: www.beneo.com และ www.beneo.com/news หรือติดตาม BENEO บน Twitter: @_BENEO หรือ LinkedIn: www.linkedin.com/company/beneo


BENEO มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการพัฒนาและผลิตส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น (Functional Ingredients) ที่มีประโยชน์จากแหล่งพืชธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และยา ด้วยการมุ่งสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและการปรับรสชาติและเนื้อสัมผัสให้เหมาะสม ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านโภชนาการและทางเทคนิคในหลากหลายผลิตภัณฑ์ได้


BENEO มีเครือข่ายเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่น จึงสามารถช่วยให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในลักษณะองค์รวม โดยมีสถาบันของ BENEO (BENEO-Institute) ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบแหลมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โภชนาการและข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ และศูนย์เทคโนโลยีของ BENEO (BENEO-Technology Center) ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน


BENEO ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และดำเนินงานในกว่า 80 ประเทศ มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน และมีโรงงานผลิตที่ทันสมัย ​​6 แห่งในประเทศเบลเยียม ชิลี เยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ที่ส่งมอบส่วนผสมอาหารคุณภาพสูงตลอดมา