ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร โครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น คอมวิเจน

เปิดรับสมัครอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น คอมวิเจน Comvigen Bivalent (โครงการ ChulaCov19)

ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามลิงก์นี้

https://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=4RCWAJ8WD7FXTFDM

☎️  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ