ADS


Breaking News

เปิดการแข่งขัน"โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024" สนามที่ 2 รายการ "ไทยแลนด์มัสเซิลแอนด์ฟิสิคแชมเปี้ยนชิพ 2023"

เปิดงาน... ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน"โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024" สนามที่ 2 รายการ "ไทยแลนด์มัสเซิลแอนด์ฟิสิคแชมเปี้ยนชิพ 2023" และมี สาลี่ สว่างสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา อุปนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, บุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, พลภัทร เขตโพธิ์ทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายธวัช ศิริศรี กรรมการบริหารและนายทะเบียน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 และ ดร.อรวรรณ ภู่ชันวัฒนานนท์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2