ADS


Breaking News

วช.เผยกระแสอาหารแห่งอนาคต โชว์งานวิจัย “โปรตีนจิ้งหรีดฟังก์ชันนอลฟู้ด สูตรโปรตีนสูง ไขมันต่ำ” แสดงที่งาน Thailand Research Expo 2023

วช. โชว์เทรนด์อาหารแห่งอนาคต นำงานวิจัย “โปรตีนจิ้งหรีดฟังก์ชันนอลฟู้ด สูตรโปรตีนสูง ไขมันต่ำ” จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023
     วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023  ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 18 ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้คิดค้นและนำมาจัดแสดง โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลฟู้ด (Functional Fo๐d) สูตรโปรตีนสูง ไขมันต่ำ” โดย ดร.ภัทราภรณ์ สุขขาว หัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์นรฤทธิ สมศิริ (นักวิจัยร่วม) จากคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
     ดร.ภัทราภรณ์ สุขขาว หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า จากเทรนด์อาหารแห่งอนาคตโปรตีนจากแมลงได้รับความนิยมสูง จิ้งหรีดมีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่า 70% ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่น่าสนใจ โครงการวิจัยนี้มีการนาเปปไทด์ที่สกัดได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด (Boosto+) ซึ่งเป็นนวัตกรรมไอศกรีมชนิดใหม่ ที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ใช้สารให้ความหวาน ทาจากนมอัลมอนด์ สูตรแลคโตสฟรีผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า ผลิตภัณฑ์คุกกี้ และผลิตภัณฑ์เจลลี่เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีด การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ ทำให้ได้ส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้อย่างแท้จริง
     ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์  https://www.researchexporegis.com และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่