ADS


Breaking News

7 ทศวรรษเพาะกายไทยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จต่อเนื่อง

7 ทศวรรษเพาะกายไทยเดินหน้าสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

     เพาะกายไทยปลื้มใจในความสำเร็จ ในโอกาสครบรอบ 7 ทศวรรษ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เดินหน้าผลักดันพัฒนาวงการเพาะกายไทยในปีที่ 71 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมส่งนักเบ่งกล้ามไล่ล่าแชมป์เอเชีย ในเดือน ก.ย.นี้ที่เนปาล

     นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในงานครบรอบ 7 ทศวรรษ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ห้องสกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก ถ.รามคำแหง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร่วมด้วย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

    ในงานยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศเขิดชูเกียรติให้กับบุคคลากรผู้ทรงคุณค่าของ  สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เริ่มจาก 2 บุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับวงการเพาะกายไทยมาอย่างยาวนาน แม้ว่าในปัจจุบัน ทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ได้แก่ อ.เจือ จักษุรักษ์ และ อ.พูล กิ่งมณี 

   ส่วนอีก 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้มีการมอบให้ 2 บุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่ อ.สาลี่ สว่างสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และอ.ธวัช ศิริศรี กรรมการบริหารและนายทะเบียน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

   นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้เปิดตัวนักกีฬา จำนวน 41 คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่  1-7 กันยายน 2566 ที่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 

   ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้ง สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้มีการทำบุญ เพื่ออุทิศกุศลให้กับ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้บริหาร นักกีฬา และสมาชิกสมาคมฯ ที่ล่วงลับ ที่ห้องคลาวน์ ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก ถ.รามคำแหง

   นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ทางสมาคมฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาวงการเพาะกายไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 55 ในเดือน ก.ย.ที่คาดว่า นักกัฬาไทยน่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะในจำนวนนักกีฬาที่ไปแข่งขัน มีหลายคนที่เป็นแชมป์โลก และแชมป์เอเชีย