ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2”

     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00-17.30 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดอุทัยธานี, พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดพิจิตร, กำแพงเพชร,  อุทัยธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า วี–สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน โดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20  สิงหาคม  2566 เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายให้กับสินค้า/บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก ป๊อบ-ปองกูล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.