ADS


Breaking News

เปิดคึกคัก "พายัพ คลาสสิค" (ไทยแลนด์ พายัพ คลาสสิค 2023) สนามแรก ของ "โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024"

     เปิดการแข่งขัน...ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการ "พายัพ คลาสสิค" (ไทยแลนด์ พายัพ คลาสสิค 2023) สนามแรก ของ "โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024"  ร่วมด้วย บุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ สายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง เข้าร่วม ที่่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
     บรรยากาศวันแรกของการแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการ "พายัพ คลาสสิค" (ไทยแลนด์ พายัพ คลาสสิค 2023) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง ซึ่งเป็นสนามแรก ของการแข่งขัน"โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024"  คัดนักกีฬาอันดับ 1-5 เข้าสู่รายการชิงแชมป์ประเทศไทยในปี 2024 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.โดยมีพิธีเปิดการแข่งขัน ซี่งมี นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี นายบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่ นายพลภัทร เขตโพธิ์ทอง กรรมการบริหารและปฏิคม สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายธวัช ศิริศรี กรรมการบริหารและนายทะเบียน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และนายภควัต จิวลวัฒน์ ผู้จัดการ การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง