ADS


Breaking News

เพาะกายไทย 7 ทศวรรษ จัดอลัง! ยกย่อง 2 ปูชนียบุคคล “อ.เจือ - อ.พูล”

จัดใหญ่ 7 ทศวรรษเพาะกายไทย เชิดชู 2 ปูชนียบุคคลอ.เจือ-อ.พูล”
     นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดงาน 7 ทศวรรษของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตแห่งประเทศไทยที่มีอายุการก่อตั้งสมาคมอย่างยืนยาวมาถึง 70 ปี  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรม อเล็กซานเดอรฺ์ รามคำแหง นี้
     นอกจากที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการเชิดชูบุคลากรผู้มีคุณูปการต่อวงการกีฬาเพาะกายของประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ เจือ จักษุรักษ์ และ อาจารย์พูล กิ่งมณี ให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการกีฬาเพาะกายไทย เพราะบุคลากรทั้งสองท่านนี้ต่างได้ช่วยกันพัฒนาวงการกีฬาเพาะกายของประเทศไทยตั้งแต่ในยุคก่อตั้งเริ่มแรกโดยอาจารย์เจือ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและอาจารย์พูล เป็นเลขาธิการได้นำพานักกีฬาไทยคือ คุณราชัน พันธุขะวงศ์ นักเพาะกายไทยไปคว้าแชมป์เป็นมิสเตอร์เอเชียคนแรกของทวีปเอเชียในปี พ.ศ. 2502 และยังได้เป็นผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้งสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งเอเชียร่วมกับอีก 5 ชาติสมาชิกขึ้นเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันนั่นเอง ทั้งสองท่านนี้นับได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการกีฬาเพาะกายได้อย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่วงการกีฬาเพาะกายล้วนเป็นแบบอย่างให้อนุชนในรุ่นหลังๆ ต่างได้ยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้แก่วงการกีฬาเพาะกายถึงในปัจจุบันที่คณะกรรมการต่างได้ร่วมสานต่อกันมาจนทำให้เกิดผลงานเป็นที่ยอมรับแก่ชาติภาคีเครือข่ายวงการกีฬาเพาะกายในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
นอกจากนี้ในข่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณ ผู้บริหาร นักกีฬาและสมาชิกสมาคมที่ได้ล่วงลับไป และในช่วงเวลาเที่ยงวันจะมีงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนสนับสนุนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด และจะมีการเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 55 ที่ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2566