ADS


Breaking News

ดีพร้อม นำทัพสิ่งทอคุณภาพ Thailand Textiles Tag เยี่ยมสีลมย่านไข่แดงเศรษฐกิจ ลองตลาดเจาะหนุ่มสาวออฟฟิศและนักท่องเที่ยว

ดีพร้อมยกทัพสิ่งทอคุณภาพบุกสีลม
ดีพร้อม ยกทัพสิ่งทอคุณภาพ Thailand Textiles Tag บุกสีลมย่านไข่แดงเศรษฐกิจ ทดสอบตลาดเจาะหนุ่มสาวออฟฟิศและนักท่องเที่ยว
     นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อมบุกย่านหัวใจเศรษฐกิจสีลม จัดงานแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย”พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบ ภายใต้กิจกรรม “ดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม” ปีงบประมาณ 2566 ร่วมด้วย  “ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย ปี 2566” เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ ชั้น จี ศูนย์การค้าธนิยะ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ
   กิจกรรมครั้งนี้ ทางดีพร้อม ได้ยกขบวนสินค้าสิ่งทอคุณภาพดี ราคาพิเศษเกรดพรีเมี่ยม การันตี “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” เฟส 4 จัดงาน ในวันที่ 11-14 กรกฎาคมนี้ เพื่อโอกาสในการเข้าถึงพนักงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมกระตุ้นการเติบโตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และเพิ่มศักยภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในตลาดสากลได้
     นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก ที่มีความผันผวน ทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อ กำลังซื้อของผู้ริโภคที่ลดลง หรือเรื่องต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไปทั่วโลก ดังนั้น ในปี 2566 อาจเป็นปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตย่อมเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรม ที่มีการปรับตัวพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับภาคธุรกิจสิ่งทอให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมโต โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” และหนึ่งในนั้น คือ โตไว (Speed) มุ่งช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำความคิดสร้างสรรค์มาดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” หรือ Thailand Textiles Tag รวมถึงการทดสอบตลาดและจัดแสดงผลงานอันจะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ในงาน DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคมนี้ ที่ ชั้น G ศูนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
       การจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ที่ผ่านการรับรองฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยในพื้นที่สีลม ซึ่งถือเป็นย่านการค้าและเศรษฐกิจใจกลางเมือง เต็มไปด้วยกลุ่มคนทำงานและกลุ่มนักท่องเที่ยว นักช้อปทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีกำลังซื้อ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 20 บูธ จากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองฉลากคุณภาพฯ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น หน้ากากผ้า ผ้าพันคอ กระเป๋า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ อาทิ ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมช่วงนาทีทอง พบกับโปรโมชั่นสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษ  โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน และสร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานดังกล่าว พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้ในอนาคต
     ขณะเดียวกัน กิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ในปี 2566 นี้ ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง วัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณา จากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอไทยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ลดการนําเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสิ่งทอภายในประเทศ อันจะเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย กระบวนการขอรับรอง Thailand Textiles Tag การให้องค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าสิ่งทอทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้ประกอบการยื่นขอความประสงค์และเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย จำนวน 91 ราย และมีผู้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวน 25 ราย 44 ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาระบบ Digital Platform ผ่าน www.thailandtextilestag.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ยื่นขอคำรับรองฉลากฯ และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
      ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยจนได้รับการรับรองฉลาก Thailand Textiles Tag จำนวน 129 กิจการ 237 ผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมุ่งที่จะใช้ Soft power จุดกระแสความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งทอไทยและเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6883 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thailandtextilestag.com และ Facebook Fan Page : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย