ADS


Breaking News

ศุลกากรไทย ผนึก ศุลกากรเกาหลี สัมมนาใหญ่ สรุปผลปฏิบัติการไซเรน 2

ศุลกากรไทย ร่วมกับ ศุลกากรเกาหลี จัดการสัมมนาสรุปผลปฏิบัติการไซเรน 2
     วันนี้ (วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566) ศุลกากรไทยร่วมกับ ศุลกากรเกาหลีจัดการสัมมนาสรุปผลปฏิบัติการไซเรน 2 โดยมีนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธาน ณ โรงแรม อาวานี พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
     นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักร โดยร่วมมือกับศุลกากรประเทศต่างๆ จึงมอบหมายให้นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปรามประสานกับศุลกากรต่างประเทศ เพื่อดำเนินการประสานนโยบายดังกล่าว สำหรับประเทศสาธารรัฐเกาหลี กรมศุลกากรได้เปิด ปฏิบัติการไซเรน 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565  และเปิดปฏิบัติการไซเรน 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
     สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม อาวานี พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศุลกากรทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมกันวิเคราะห์เป้าหมายที่มีความเสี่ยง ในการตรวจสอบพัสดุ และการตรวจสอบผู้โดยสาร พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด 
     นายพงศ์เทพ กล่าวต่ออีกว่า การปฏิบัติการไซเรน เป็นความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสังคมของ 2 ประเทศให้พ้นภัยจากยาเสพติด โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้ทั้งสิ้น 49 คดี น้ำหนักรวมกว่า 72 กิโลกรัม