ADS


Breaking News

สมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ชีวิตกับลายเส้น" โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

สมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๖ "ชีวิตกับลายเส้น" โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

ประธานพิธีเปิด : นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

ณ หอศิลป์วังหน้า ถนนราชนี เขตพระนคร

เปิดงาน : วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

จัดแสดง : ๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

#นิทรรศการเชิดชูเกียรติ #ชีวิตกับลายเส้น #ชวนหลีกภัย