ADS


Breaking News

คึกคัก! อบรม “นักข่าวสร้างสรรค์สังคม” (นสส.) Social Creative Journalist (SCJ) รุ่นที่ 1

อบรม “นักข่าวสร้างสรรค์สังคม” (นสส.)  Social Creative Journalist (SCJ) รุ่นที่ 1
     เช้าวันที่ 28 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องอบรม บริษัท เอส เอ็ม ซี อาร์ดี เฟรชพลัส อาคารนาริตะ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา จัดอบรมฟรีตามโครงการอบรม “นักข่าวสร้างสรรค์สังคม” (นสส.)  Social Creative Journalist (SCJ) รุ่นที่ 1
     โดยศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานเพื่อการถ่ายทอดการบริหารงานข่าว การบริหารงานองค์กรข่าวที่รับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ จึงดําเนินการอบรมเรียนรู้วิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างรอบด้าน โดยร่วมมือกับ ชมรมตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแห่งประเทศไทย และบริษัท เอส เอ็ม ซี อาร์ดี เฟรชพลัส จัดอบรมฟรีขึ้น
     วิทยากร ประกอบด้วยนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย อาจารย์ประเสริฐ เรืองเดช