ADS


Breaking News

ฮีโน่ ผนึก กรมขนส่งทางบก เปิดเทรนนิ่ง “สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง”

ฮีโน่ และ กรมขนส่งทางบก เปิดโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง”
มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก คุณสิริรัตน์ วีรวิศาล
ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบก คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง
คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ สร้างนักขับมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง เพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่พร้อมเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรถบรรทุก และรถโดยสาร ที่ไม่ใช่แค่สร้างกำไรสูงสุดและนำสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าฮีโน่เท่านั้น แต่ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม อย่างต่อเนื่อง
มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     กรุงเทพฯ -  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ”  โดยความร่วมมือระหว่าง ฮีโน่ฯ และ กรมการขนส่งทางบก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก คุณสิริรัตน์ วีรวิศาล และ ท่านประธานสหพันธ์ขนส่งทางบก คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง พร้อมนายกสมาคมขนส่งจากทั่วประเทศ  เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่  กรมการขนส่งทางบก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
     สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม คุณ สิริรัตน์ วีรวิศาล กล่าวว่า  “รัฐบาลรวมถึงกรมการขนส่งทางบก  ได้มีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือ “พนักงานขับรถที่มีคุณภาพ” โดยพนักงานขับรถที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อที่จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่งนี้ เป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางบกที่จะผลิตพนักงานขับรถผู้มีคุณภาพ และทักษะออกสู่ภาคการขนส่ง 
     โดยดึงเอาศักยภาพของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่ ร่วมกับการสนับสนุนของภาคเอกชน นั้นคือ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถ ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและรถที่ใช้สำหรับฝึกหัดขับให้กับผู้รับการอบรมครั้งนี้ ซึ่งเรามองว่า นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ ยังเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน และต่อจากนี้ จะมีโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
     โดยทาง คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของแผนแม่บทที่ฮีโน่ได้วางแผนเรื่องการอบรมพนักงานขับขี่ ฮีโน่ฯ มีการสร้างและพัฒนาผู้ขับขี่ ตั้งแต่คอร์สอบรมพื้นฐาน สำหรับผู้ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จนสามารถมาเรียนรู้พื้นฐานใช้งานรถบรรทุกฮีโน่, การขับประหยัดน้ำมัน,การขับขี่ปลอดภัย เป็นการปูพื้นฐานความรู้รถบรรทุกก่อนใช้งานจริง  ท่านสามารถอบรมผ่านทาง E-learning ได้ตลอดเวลา และ ยังมีหลักสูตรอบรมขั้น Advance ที่เรียกว่า Hino Smart Driver หรือ โครงการขับขี่รถยนต์บรรทุกฮีโน่อย่างมืออาชีพ 
    ซึ่งเนื้อหาอบรมครอบคลุมทั้ง 3 หลักสูตรของรถบรรทุก, รถบรรทุกลากจูงรถกึ่งพ่วง และรถบรรทุกลากจูงรถพ่วง ดังนั้น หากมองในภาพรวมทั้งหมด  ฮีโน่วางแผนในเรื่องของการฝึกอบรมผู้ขับขี่ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ คุณสามารถที่จะเข้ามาอบรมกับทางฮีโน่โดยยังไม่มีพื้นฐาน จนสามารถมีใบขับขี่ไปประกอบอาชีพได้ ที่สำคัญหลักสูตรของฮีโน่ฯ รับรองของกรมการขนส่งทางบก ที่ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ดีเยี่ยมระหว่างภาครัฐบาล และเอกชน ดังเช่นโครงการความร่วมมือ ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือตามที่ผมได้กล่าวไป หากท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ประตูสู่อาชีพของท่านก็พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านตลอดเวลา
    ด้าน คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ประกอบการ กล่าวว่า “โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ อย่างนี้ นอกเหนือจะเป็นการสร้างอาชีพและสร้างพนักงานขับรถที่คุณภาพสู่สังคมไทย ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีพนักงานขับรถที่เป็นมืออาชีพ ผมเชื่อว่า หากพวกเราผู้ประกอบการ ภาครัฐโดยกรมการขนส่งทางบก และ ภาคเอกชน อย่างบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกัน เราสามารถสร้างสิ่งดีๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างแน่นอน
     สำหรับโครงการ “ สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ” มีจำนวนทั้งหมด 30 คน ระยะเวลาเรียน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมที่พักและอาหารตลอดการอบรม โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีว่าด้วยความรู้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จิตสำนึกและมารยาทใน การขับรถ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception) มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย หน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ หัวใจและการบริการทางการขนส่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
     ในส่วนของภาคปฏิบัติจะการตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆ การหมุนพวงมาลัย วิธีดูจุดบอดของรถเพื่อป้องกันอันตราย การขับรถเวลากลางคืน และการฝึกหัดขับรถ มากถึง 13 ฐานฝึก โดยการอบรมในครั้งนี้  ผู้เรียนจะฝึกจากรถบรรทุก 6  ล้อ ทั้งในรุ่น Hino 300 innovator และ Hino 500 FC Dominator  ดังนั้นภาพรวมสรุปของโครงการนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน