ADS


Breaking News

USDA เปิดใหญ่! "สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน" ครั้งแรกที่ไทย ใน ‘Thaifex Anuga Asia’ สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย

USDA เปิดตัวสมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกันครั้งแรกที่ไทย ในงาน ‘Thaifex Anuga Asia’ มหกรรมงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชีย

23 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ : สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (USDA) เปิดตัว ‘Intertribal Agriculture Council’ สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ‘Thaifex Anuga Asia’ มหกรรมงานแสดงสินค้าของเกษตรกรชนพื้นเมืองอเมริกันและใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566  ณ บูธ IAC ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเกว็นโดลิน คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Ms. Britni Beck, Associate Director of American Indian Foods, Mr. Nathan Kotch, Mr. Jaycob, Mr. Nicole Wabaunsee และ Chef Ben Jacobs, Native American Great Chef ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ 

นางเกว็นโดลิน คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานเปิดตัว ‘Intertribal Agriculture Council’ สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกันสู่ตลาดโลกครั้งแรกที่ประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชีย การจัดงาน ‘Thaifex Anuga Asia’ มหกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรของชนพื้นเมืองอเมริกัน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นฮับหรือศูนย์กลางการเปิดตลาดสินค้าของชนพื้นเมืองอเมริกันในประเทศต่าง ๆ แถบภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะเป้าหมายหลักคือประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมต่อการตอบรับสินค้าชนพื้นเมืองอเมริกัน ซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรม ขนบธรรเนียมประเพณีด้านอาหารเรื่องราวอารยวัฒนธรรมอันยาวนานเหมือนกัน อีกทั้งยังธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก การเลือกพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิต การดำรงไว้ซึ่งวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมในการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใส่ใจทุกขั้นตอนที่ปราศจากสารเคมี เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

สมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน เป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าชนพื้นเมืองอเมริกันและอาหารอเมริกันอินเดียน โดยให้การรับรองและประกันคุณภาพผ่านเครื่องหมายการค้า Made/Produced by American Indians ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาและชุมชนหมู่บ้านอลาสก้าดั้งเดิม ให้การยอมรับสนับสนุนการเกษตรของชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีการเพาะปลูกพืชต่างๆ การปศุสัตว์ การจับปลา โดยเฉพาะด้านการประมงในรัฐอลาสก้า การเพาะปลูกข้าว Wild Rice ในรัฐมินนิโซต้า หรือเนื้อไบซัน ที่เป็นที่นิยมในอเมริกา ตลอดจนผลิตภัณฑ์การเกษตรดั้งเดิม เช่น น้ำผึ้งป่า น้ำมันมะกอกป่า ชายูพอน (Yopun Tea) ชาสายสุขภาพที่มาแรงติดเทรนด์อาหารโลก นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ให้เลือกสรร

ทางด้าน Ms. Britni Beck, Associate Director of American Indian Foods กล่าวเสริมว่า สินค้าเกษตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับว่า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันสินค้าเกษตรจากชนพื้นเมืองอเมริกันได้มีการพัฒนา ต่อความพร้อมอย่างยิ่งในการส่งออก ที่เน้นการผลิตและการเก็บเกี่ยวแบบพื้นเมือง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณภาพดั้งเดิม อีกสิ่งที่สำคัญคือการยึดหลักไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ ด้วยวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ใช้พื้นที่การเพาะปลูกที่สืบทอดมรดกมาจากบรรพบุรุษ

“สินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงานแต่ละสินค้าจะมีความแตกต่าง มีจุดเด่นและจุดขายที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป เพราะใช้วิธีการผลิตการเพาะปลูก ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่เน้นในเรื่องของความยั่งยืนแบบวิถีธรรมชาติ อันคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และความดั้งเดิมใส่ใจในทุกขั้นตอน การเพาะปลูกที่ได้รับถ่ายทอดเรียนรู้จากพ่อแม่ส่งต่อไปยังลูกหลาน มุ่งเน้นคุณค่าของสารอาหารและมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยการเพาะปลูกแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง อีกทั้งเกษตรกรต้องเป็นสมาชิกขององค์กรและสืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองเท่านั้น”

เชฟเบน จาคอบส์ สมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน “โอเสจเนชั่น” (Osage Nation) ซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของรัฐโอคลาโฮมา เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านอาหาร โทคาเบ้ (Tocabe) ร้านอาหารอเมริกันอินเดียน ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด เป็นร้านแรกและร้านเดียวที่ดำเนินกิจการโดยชาวอเมริกันอินเดียน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า เรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นเมืองผ่านอาหารที่ใช้วัตถุดิบและสูตรต้นตำรับของชาวอเมริกันอินเดียนแท้ๆ รวมไปถึง ตลาดโทคาเบ้ ตลาดขายวัตถุดิบพื้นเมือง และแหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหารอเมริกันอินเดียน เพื่อสนับสนุนชาวบ้านและการพัฒนาการผลิตอาหารพื้นเมือง

 “ตลอดชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับอาหารโอเสจ เชฟเบนได้ถ่ายทอดวามรู้ด้านการทำอาหารในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในฐานะเชฟมืออาชีพและเจ้าของร้านอาหาร โดยเดินทางไปยังชุมชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นเมือง วิธีการปรุงอาหาร และเทคนิคแบบดั้งเดิม เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำอาหารพื้นเมือง และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันอินเดียนไปทั่วโลก”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้นำสินค้าที่ผลิตโดยชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจากทุกรัฐ มาจัดแสดง เพื่อตอกย้ำด้านคุณภาพการผลิตแบบวิถีดั้งเดิมธรรมชาติ ผลผลิตปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานรับรองโดยสมาพันธ์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรชนพื้นเมืองอเมริกัน ซึ่งมีความพร้อมต่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารเกษตรที่เป็นผลผลิตโดยชนพื้นเมืองอเมริกันนำมาจัดแสดงภายในงาน ‘Thaifex Anuga Asia’ ครั้งนี้ อาทิ Alaskan Native Seafood, Wild Salmon, Sheefish, Cod Fish, Ikura (ไข่ปลาแซลมอน), Wild Rice, Pinto Bean/ Tepary Bean, Yaupon Tea, Salt, Syrup, Honey, Balsamic and Olive Oil, Sauce และ Corn Meal/ Pancake Mix
สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าที่ผลิตโดยชนพื้นเมืองอเมริกันภายในงาน ‘Thaifex Anuga Asia’ สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจทั้งผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกสินค้า สอบถามรายละเอียดได้ที่ Intertribal Agriculture Council – THAILAND คุณชญาดา อังกุวรกุล หมายเลขโทรศัพท์ 091-556-4642