ADS


Breaking News

"กิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง" "Believed - Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful" 3 มิ.ย. นี้

     สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "กิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Believed - Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อโรค ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนี้
     -   การบริจาคเงินสนับสนุน โดยผู้บริจาคจะได้รับของขวัญสุดพิเศษ เป็นงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมนำผลงานเพื่อสมทบทุนในโครงการ อาทิเช่น .. 

ม.ล.จิราธร จิรประวัติ
สมนึก คลังนอก (ครูปาน)
ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล (Suntur)
ภัทรีดา ประสานทอง
นวลตอง ประสานทอง
เพียว โลกุตรา
Arut Tantasirin
ปัณฑิตา มีบุญสบาย
Cheese Arnon
Tos Suntos by BooX 
Sundae Kids by BooX
ดีใจ โกสิยพงษ์
Tum Ulit
Turn Kanama
เนียม มะวรคนอง 
ธารธารา สุดาดวง 
เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล 
จิรายุ ตันตระกูล 
ถนิมภรณ์ ข่ายป้องค่าย
ต่อพงศ์ เชยชม 
พงษธัช อ่วยกลาง
ฟ้าวลัย ศิริสมพล 
ภูมิ พีชวณิชย์
Kim Ji hee 
Ayame

     -   กิจกรรมเสวนาเรื่องโรคมะเร็งเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก และ อ.พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
     -    แฟชั่นโชว์ Reusing your old jean fashion show
     -    การประมูลชุด Care Bears และ Esther Bunny
     - รังสรรค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่แสนอร่อยด้วยตัวเองกับ So Good workshop with Manta: Winner of Masterchef Junior Thailand SS2

     ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ.ลานกิจกรรม SIAMSCAPE ชั้น 9
     ในแต่ละปีมีเด็กในประเทศไทยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน โรคมะเร็งที่พบบ่อยได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งสมอง ตามลำดับ ผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมสามารถกลับไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากส่วนใหญ่ จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีโอกาสที่จะติดเชื้อและมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่างๆ จากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง หรือการผ่าตัด อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และที่สำคัญคือการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
    ปัจจุบัน สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งจำนวนมากกว่า 500 ราย โดยมีผู้ป่วยใหม่ได้รับการวินิจฉัยปีละ 80 - 100 ราย ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผ่าตัด และฉายแสงเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปีขึ้นกับชนิดของโรค ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการรักษามาตรฐานจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเป็นการรักษาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ 
     ด้วยความตระหนักถึงปัญหาในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งกองทุน ” โรคเลือดและมะเร็งเด็ก จุฬาฯ” ขึ้น เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สนับสนุนค่ายาและการรักษาบางประเภทที่ไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงค่าเดินทางในการมารับการรักษาและช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้สามารถมารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การรักษาดีขึ้น 
     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อโรคมะเร็งเด็กและระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Babysitter Creative Photography Studio, Joyman Gallery และ Posh Magazine Thailand จึงได้จัดงาน  “กิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Believed - Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful”  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานคือการระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งผ่านกิจกรรมต่างๆในงาน
     สนใจร่วมบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประสานงานโครงการ:
- 02-256-4949 (ในเวลาราชการ), 
- 092-010-6509 (นอกเวลาราชการ)  
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

ร่วมบริจาคสนับสนุน ระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุนโลหิตวิทยา กุมารจุฬาฯ” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-297217-0 
(เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย)