ADS


Breaking News

รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ ได้รับการแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.พัชระภรณ์ กนกกุล นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น