ADS


Breaking News

Koelnmesse (โคโลญเมสเซ่) ตอกย้ำ ผู้นำการจัดงาน "Anuga 2023" งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอันดับ 1 ของโลก


Mr. Gerald Böse , Chief Executive Officer Koelnmesse GmbH
Mr. Bastian Mingers, Vice President Trade Fair Management Koelnmesse
นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ (Khun Arada Fuangtong, Deputy Director-General Department of International Trade Promotion (DITP))
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย (TCC) (Mr.Sanan Angubolkul, Chairman of the Thai Chamber of Commerce)
Mr. Jan Philipp Hartmann, Director of Anuga
Myrthe de Beukelaar, Sr. Market Analyst of Innova Market Insights
     กรุงเทพมหานคร : 24 พฤษภาคม 2566 ที่งาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ได้มีการจัด Anuga Media Roundtable ขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงาน "Anuga 2023" ที่จะจัดขึ้นที่เมืองโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้เข้าร่วมอภิปราย ได้แก่ Mr. Gerald Bose, Chief Executive Officer - CEO KoelnmesseMr. Bastian Mingers Vice President Trade Fair Management Koelnmesse, นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย (TCC) ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความยั่งยืน แชร์ข้อมูลร่วมกัน แนวทางการเกษตรของไทย แนวโน้มในอนาคตที่ใช้วัตถุดิบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเยอรมนี โดยหัวข้อหลักของ "Anuga 2023" ในปีนี้คือ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
      Mr. Gerald Bose , Chief Executive Officer Koelnmesse GmbH (เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของโคโลญเมสเซ่) กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 อีกครั้งที่ประเทศไทย  และพร้อมขับเคลื่อนงาน ANUGA 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2566 ที่เมืองโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชีย และที่ออสเตรเลีย”
      สำหรับโคโลญเมสเซ่ มีแนวทางการจัดงานที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการจัดงานแต่ละครั้งเน้นย้ำให้เห็นว่า Anuga  เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ผลิตอาหาร และนวัตกรรมมารวมตัวกันในจุดเดียวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น
     Mr. Bastian Mingers , Vice President Trade Fair Management Koelnmesse กล่าวว่า โคโลญเมสเซ่เป็นผู้จัดงาน ANUGA 2023 ซึ่งถือเป็นงานเทรดโชว์ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมด้านอาหารมาไว้ที่จุดเดียว ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 ราย จากธุรกิจที่มีมากขึ้น ได้มีโอกาสเจรจาการค้า รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน 
     นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทยมีกำหนดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า "Anuga 2023" ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2566 ณ เมืองโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าร่วมกับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า จากทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป พร้อมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยในภูมิภาคยุโรปให้เพิ่มมากขึ้น 
     สำหรับห่วงโซ่อุปทานอาหาร หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารที่สูงขึ้น การสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นร่วมกัน การเติบโตอย่างยั่งยืนในเชิงธุรกิจ แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง และวิธีที่ Anuga กำลังพัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรและผู้จัดแสดงสินค้า รวมทั้งในปีนี้ UNIDO องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ จะเป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับ Anuga เพื่อหารือเกี่ยวกับ Food SGDs และความยั่งยืน และ EIT Food ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Anuga ที่เข้าร่วมเช่นกัน
     "ANUGA 2023" งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยจัดขึ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก