ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่โซน Innovative House ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023

     ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ Innovative House ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 และร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยออกสู่ตลาด และผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ตลอดจนส่งเสริมในการผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ