ADS


Breaking News

พรรครวมแผ่นดิน ปล่อยนโยบายเด็ดเร่งด่วน!! "เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 66

พรรครวมแผ่นดิน ปล่อยหมัดเด็ด!! ชูนโยบายเร่งด่วน "เชียงใหม่ล้านนา มหานคร" ในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 2566

     วันที่ 3 พ.ค.2566 พรรครวมแผ่นดิน นำโดย น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมผู้สมัครส.ส.เขต, ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และทีม Change Together ร่วมปราศรัยใหญ่ ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบอกถึงนโยบายเร่งด่วนของพรรครวมแผ่นดินที่จะทำอย่างเร่งด่วนให้กับคนเชียงใหม่ หากได้เข้าร่วมรัฐบาล โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยอย่างคับคั่ง
     น.ส.กชพร กล่าวถึงที่มาของพรรครวมแผ่นดินว่า เรารวมกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายเพศวัยเข้ามาทำงานให้ประชาชน โลโก้หลักของพรรคจะเห็นได้ว่าเป็นการรวมทุกสีเข้าด้วยกัน เราจะไม่สลายสีสลายขั้วใด แต่จะรวมทุกสีเข้าด้วยกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศไทย เราอยากรวมใจคนในแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่น อยากให้ตระหนักว่าทุกคนคือคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไทย อยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งส่งเสริมความสามัคคีปรองดองในสังคมไทยจึงเป็นที่มาของคำว่ารวมแผ่นดิน
     ขณะที่นายพรชัย ปราศรัยถึงนโยบายพรรคที่จะทำเพื่อคนเชียงใหม่ว่า เราตั้งใจทำโครงการเชียงใหม่ล้านนามหานคร เพราะเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่เรามีดีเยอะ โดยโครงการเชียงใหม่ล้านนามหานครทั้ง 9 นโยบายได้แก่ 1. SOFT POWER อัตลักษณ์ล้านนา สร้างรายได้ทุกมิติ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ 2. พ.ร.บ.อากาศสะอาด PM2.5 หยุดปัญหาหมอกควัน เพิ่มพื้นที่ป่า 3. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง เชื่อมโยงเครือข่าย ขนส่งสาธารณะท้องถิ่น ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ 4. รถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งประเทศ 5. สนามบินแห่งที่ 2 เป็นสนามบินนานาชาติที่มีอัตลักษณ์ล้านนา และคงสนามบินแห่งแรกไว้เป็นสนามบินภูมิภาค 6. เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย และการเข้าถึงงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ 7. "CHIANGMAI TOGETHER MARKET" สมาร์ทแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม สินค้าชุมชน อุตสาหกรรมการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร สู่ตลาดโลก 8. กองทุนพัฒนากีฬาเยาวชนเชียงใหม่ จัดสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 9. พัฒนาระบบเกษตร (Smart Farmer) พ.ร.บ.สินค้าเกษตรเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้เกษตรกร
     นายพรชัย กล่าวว่า เชียงใหม่ล้านนา มหานคร เกิดขึ้นมาจากความเจ็บปวดของประชาชน ที่ถูกพรรคการเมือง นักการเมือง ทอดทิ้ง หลายอย่างที่คนเชียงใหม่จะได้แล้วก็ไม่ได้ ถูกกำหนดให้เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็น เชื่อหรือไม่สนามแข่งฟอร์มูล่าวัน ที่ขณะนี้อยู่จ.บุรีรัมย์ เคยจะมาอยู่เชียงใหม่ก่อน แต่สุดท้ายโดนดึง และมีหลายโครงการเป็นอย่างนี้ ตนอยู่ในแวดวงท่องเที่ยวรับทราบปัญหาเราจึงจะมาขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นเชียงใหม่ล้านนามหานคร เราจะสร้างความยั่งยืนให้เมืองเชียงใหม่ 
     “รวมแผ่นดินตระหนักที่จะมีส.ส.ให้ได้ เราไม่อยากได้คนเดียว แต่อยากให้คนเชียงใหม่ได้ไปด้วยกัน เปลี่ยนไปด้วยกัน ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ 3 คนแรก เป็นคนเชียงใหม่ ขอให้กาเบอร์ 47 เชียงใหม่จะมีส.ส.มากที่สุดในประเทศ ในภาคเหนือ ให้ท่านได้ใช้งาน” นายพรชัย กล่าวปราศรัยในช่วงท้าย