ADS


Breaking News

“เสี่ยชาย โกสปอร์ต” หนุน “มวยไทย สู่อาชีวศึกษา”

โกสปอร์ต ชู ”มวยไทย สู่อาชีวศึกษา”
“เสี่ยชาย โกสปอร์ต” และวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกันจัดทำ “หลักสูตรมวยไทย เพื่อเยาวชนไทยระดับอาชีวศึกษา”  เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนระดับอาชีวศึกษาเรียนรู้ด้านกีฬามวยไทย เป็นการสืบสารต่อยอดวัฒนธรรม และมรดกไทย
ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เสี่ยชาย - นายพัฒน์ปกร เสถียรจารุพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัท โกโซเชียล จำกัด (ขวา)
     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นประธานจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกีฬามวยไทย และตั้งใจที่จะบรรจุกีฬามวยไทยเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาต่อไป เป็นการนำร่องที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
     โดยมีนายพัฒน์ปกร เสถียรจารุพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัท โกโซเชียล จำกัด หรือในนามโกสปอร์ต พร้อมที่ปรึกษา นาวาเอก (พิเศษ) ชูเกียรติ พงษ์ถาวร นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ผู้ช่วยประธานพัฒนาเทคนิค สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย รองประธานแผนกมวยไทย-สากล กองทัพอากาศ และครูดามยิม (Krudam Gym) โดยนายดาม ศรีชาน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมวยไทยที่ได้มาตรฐาน และได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  ร่วมพัฒนาหลักสูตร และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง 
     นายพัฒน์ปกร เสถียรจารุพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัท โกโซเชียล จำกัด หรือเสี่ยชาย กล่าวว่าทางโกสปอร์ต มีความยินดี และดีใจที่ได้เข้าร่วมจัดทำโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำกีฬามวยไทย เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวไทยอาชีวศึกษา และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกีฬามวยไทย สามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน  ทางโกสปอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ ให้เยาวชนไทยอาชีวศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งรักในกีฬามวยไทย ได้เรียนรู้และยังได้รับใบประกาศ สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดจนเป็นอาชีพต่อไปได้