ADS


Breaking News

กิจกรรมร่วมระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง (Believed - Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful)

โครงการ “ Believed - Be Encourage, 
Be Magical, Be Brave, Be Beautiful ” “ กิจกรรมร่วมระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ”
     ในแต่ละปีมีเด็กในประเทศไทยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน โรคมะเร็งที่พบบ่อยได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งสมอง ตามลำดับ ผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมสามารถกลับไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากส่วนใหญ่ จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีโอกาสที่จะติดเชื้อและมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่างๆ จากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง หรือการผ่าตัด อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และที่สำคัญคือการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
    ปัจจุบัน สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งจำนวนมากกว่า 500 ราย โดยมีผู้ป่วยใหม่ได้รับการวินิจฉัยปีละ 80 - 100 ราย ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผ่าตัด และฉายแสงเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปีขึ้นกับชนิดของโรค ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการรักษามาตรฐานจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเป็นการรักษาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ 
     ด้วยความตระหนักถึงปัญหาในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งกองทุน ” โรคเลือดและมะเร็งเด็ก จุฬาฯ” ขึ้น เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สนับสนุนค่ายาและการรักษาบางประเภทที่ไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงค่าเดินทางในการมารับการรักษาและช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้สามารถมารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การรักษาดีขึ้น 
     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อโรคมะเร็งเด็กและระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Babysitter Creative Photography Studio, Joyman Gallery และ Posh Magazine Thailand จึงได้จัดงาน  “กิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Believed - Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful”  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานคือการระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งผ่านกิจกรรมต่างๆในงาน เช่น 

- การบริจาคเงินสนับสนุนโดยผู้บริจาคจะได้รับของขวัญสุดพิเศษเป็นงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ ในการสนับสนุนโดยศิลปินและคัดสรรโดย Joyman Gallery
- กิจกรรมเสวนาเรื่องโรคมะเร็งเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
-  กิจกรรมแฟชั่นโชว์.......******* ในการออกแบบโดย
-  การประมูลชุด .......******   ออกแบบโดย 
-  และพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเข้ากองทุน ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ.ลานกิจกรรม SIAMSCAPE ชั้น 9

*****

     สนใจร่วมบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประสานงานโครงการ:
- 02-256-4949 (ในเวลาราชการ), 
- 092-010-6509 (นอกเวลาราชการ)  
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

ร่วมบริจาคสนับสนุน ระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุนโลหิตวิทยา กุมารจุฬาฯ” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-297217-0 
(เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย)