ADS


Breaking News

ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะโรคอ้วน รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี ขอเชิญร่วมงานเสวนาโรคอ้วนและการรักษาแบบใหม่ “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ลดกระเพาะ ลดโรค

 ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะโรคอ้วน โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี  

จัดกิจกรรมงานเสวนาโรคอ้วนและการรักษาแบบใหม่ “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ลดกระเพาะ ลดโรค

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานีและโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หนองคาย ผู้นำโรงพยาบาลคุณภาพบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย-ลาว) ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยร้ายจากโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ที่มีภาวะอ้วนเกินความพอดี จึงได้ดำเนินการแก้วิกฤตคนไทยอ้วน ลดอ้วนลดโรคกับผู้ที่ประสบปัญหามีภาวะเสี่ยงหรือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่มีภาวะอ้วนที่มีอาการร่วมภาวะมีบุตรยาก หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินที่มีอาการเจ็บข้อ เจ็บหัวเข่า บ่งบอกอาการแรกเริ่มของข้อเข่าเสื่อมและคนอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 

ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะโรคอ้วน จึงขอเชิญผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมงานเสวนาโรคอ้วนและการรักษาแบบใหม่ “แผลเล็ก เจ็บน้อย” ลดกระเพาะ ลดโรคด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการสมัยใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป ถ่ายทอดประสบการณ์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องลดอ้วนลดโรคโดย นพ.อัษฏายุธ  นันทา ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะโรคอ้วน และนพ.ฐานศักดิ์  สมัตถะ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง พร้อมกับมารับฟังเรื่องเล่าจากเคสผู้ป่วยโรคอ้วน โดย Influencer (คุณนัทตี้และคุณบัวแบ้) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 -12.00 น. ณ  ลานชั้น 1 หน้า OPD  ศัลยกรรม  โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี   ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ โทรศัพท์  063-858-8961 หรือ https://forms.gle/xysMtQpy4k8wSLMt8 หรือสแกน QR Code  เพื่อเข้าร่วมงาน