ADS


Breaking News

กรมศุลกากรตรวจยึดโคคาอีน น้ำหนัก 2.41 กก. มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

กรมศุลกากรตรวจยึดโคคาอีน
น้ำหนัก 2.41 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
     วันนี้ (8 มีนาคม 2566) กรมศุลกากรตรวจยึดโคเคน น้ำหนัก 2.41 กิโลกรัม ซุกซ่อนมากับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ต้นทางจากประเทศโปรตุเกส มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ณ ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ หัวลำโพง ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
      นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเดินหน้าปราบปรามยาเสพติด ทั้งการผลิต การนำเข้า การนำผ่าน และการลักลอบจำหน่าย โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ด้านกระทรวงการคลังโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มความเข้มงวดและเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรทุกเส้นทาง กรมศุลกากรจึงเพิ่มการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเฉพาะทางพัสดุไปรษณีย์ที่สามารถซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาในประเทศได้สะดวก 
     ซึ่งวันนี้ (8 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น.  กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ พบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ประเภทพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ ต้นทางจากประเทศโปรตุเกส จำนวน 1 หีบห่อ 
มีลักษณะที่น่าสงสัย จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) เปิดตรวจพัสดุดังกล่าวร่วมกับพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในพบกล่องเครื่องเล่น Play Station เจ้าหน้าที่ได้ทำการแกะเคสของเครื่อง Play Station ออก พบห่อพันด้วยเทปสีดำ จำนวน 5 ห่อ ภายในพบห่อด้วยกระดาษคาร์บอนสีดำ หลังจากแกะกระดาษคาร์บอนสีดำพบถุงพลาสติกใสบรรจุผงสีขาว จึงนำผงสีขาวดังกล่าวไปทดสอบด้วยน้ำยา COBALT THIOCYANATE REAGENT พบว่าทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเปลี่ยนจากใสเป็นสีน้ำเงิน-ฟ้า จึงสันนิษฐานได้ว่าผงสีขาวดังกล่าว เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2.41 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท
     กรณีเป็นการนำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 252 ประกอบมาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในข้อหา “นำยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพัสดุดังกล่าวเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป