ADS


Breaking News

วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่นประจำประเทศไทย นำ Cosmic Crisp® แอปเปิลสายพันธุ์ใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯในโอกาสครบรอบ 68 ปี

วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่นประจำประเทศไทย นำแอปเปิลสายพันธุ์ใหม่ Cosmic Crisp® ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
ในโอกาสครบรอบ 68 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร วอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่นประจำประเทศไทย โดย คุณธีรวี อังกุวรกุล ตัวแทนวอชิงตันแอปเปิลคอมมิชชั่นประจำประเทศไทย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) นำแอปเปิล Cosmic Crisp® แอปเปิลสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากรัฐวอชิงตัน USA มอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี (TJA 68th Anniversary Talk) และวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2566 รับมอบโดย คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย), คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ (ลำดับที่ 7 จากซ้าย), คุณวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย), คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย)