ADS


Breaking News

"บางกอกทูเดย์" ครบรอบ 20 ปี สุดยิ่งใหญ่! แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นปีที่ 3

"บางกอกทูเดย์" ฉลองครบรอบ 20 ปี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นปีที่ 3
  ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระราหู , คุณไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานที่ปรึกษาบางกอกทูเดย์ , ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าว บางกอกทูเดย์ , แพทย์หญิง พัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร , คุณฮันนี่-ณภัค มุทธาเสถียร Mrs. Grand International 2022 ร่วมกันเปิดการแข่งขัน “BANGKOK TODAY OPEN 2023 : โบว์ลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม่ # 3” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี "บางกอกทูเดย์" ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ โดยมีคุณปวีณา บำรุงรส ประธานผู้อำนวยการบริษัท ERM THAILAND , คุณปราปต์ปฎล สุวรรณบาง นักแสดง/นายแบบ และ คุณธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู พระเอกละครเรื่องตรวนธรณี ช่อง 3 ร่วมงานด้วย 
  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัตถุประสงค์ หารายได้สมทบทุน ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ผ่านกิจกรรมการกุศลที่ร่วมจัดกับกัลยาณมิตร เพื่อรักษาบทบาทของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สร้างสรรค์ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับนักประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย
     ทั้งนี้ “บางกอก ทูเดย์” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2546 นำทีมโดย คุณไพวงษ์ เตชะณรงค์ และ คุณเผด็จ ภูรีปติภาน (พญาไม้) โดยเริ่มต้นจากการเป็น“หนังสือพิมพ์แทบลอยด์รายวัน” ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น “รายสัปดาห์” พร้อมกับเพิ่มสีสันและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคข่าวสารในยุคออนไลน์  ด้วยการจัดทำเว็บไซต์ www.bangkok-today.com เมื่อก้าวสู่ยุค 4.0 หนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์ ได้ปรับตัวสู่สื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ  นำเสนอข่าวสารในรูป E-BOOK รายสัปดาห์ ควบคู่กับเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
     ในโอกาสครบ 20 ปี และก้าวสู่ปีที่ 21 ที่แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเริ่มคลี่คลาย  ภาคเศรษฐกิจและธุ รกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง  ภาคเมืองเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ  แต่ในภาคสาธารณสุขที่ต้องรบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 มา 2 ปีเต็มแล้วนั้นภารกิจยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า COVID-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น  เช่นเดียวกับการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนไทยที่ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
  ดังนั้นเพื่อสนับสนุนภาคสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชนไทย “บางกอกทูเดย์” ในฐานะสื่อสร้างสรรค์ที่นำเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาเกือบสองทศวรรษ จึงได้ร่วมกับกัลยาณมิตรซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่ง “BANGKOK TODAY OPEN 2023 : โบว์ลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม่ # 3” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้กับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นปีที่ 3