ADS


Breaking News

“โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล” เปิดแล้ว ใกล้บ้าน ดูแลใส่ใจ ดุจญาติมิตร มุ่งเป็นผู้นำด้านบริการตรวจสุขภาพและตรวจโรคทั่วไป

เปิดตัว “โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล”

โรงพยาบาล ใกล้บ้าน ดูแลใส่ใจ ดุจญาติมิตร
ที่พร้อมเป็นผู้นำด้านบริการตรวจสุขภาพและตรวจโรคทั่วไป

โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาล ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ดูแลใส่ใจ ห่วงใย ดุจญาติมิตร ชูจุดเด่นการเป็นสถานพยาบาลชั้นนำด้านการตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว และงานด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป ด้วยทีมแพทย์มืออาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่ใจ พร้อมให้บริการความปลอดภัยและเอาผู้ป่วยและญาติเป็นศูนย์กลาง

นางสาว จีรนุช ธรรมโหร กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล มาจากในปี พ.ศ.2557 ต้องการสร้างสถานพยาบาลที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนชาวไทยและเพื่อนบ้านที่มาทำงานในประเทศไทย ที่อยู่ชายแดนกรุงเทพฯ และสมุทรสาครให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายสะดวกในราคาที่เข้าถึง จึงมีการก่อตั้ง วงแหวนคลินิกเวชกรรม คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป ย่านถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพให้กับประชาชนย่านชายแดนกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนกลุ่มคนต่างด้าวในละแวกนั้น อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการและระบบการส่งต่อที่รวดเร็วปลอดภัย เป็นไปตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2562 ได้มีการก่อตั้งคลินิกแห่งที่ 2 ชื่อ ดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่ภายในโครงการแม่เมยซิตี้ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เน้นการตรวจสุขภาพกลุ่มคนทำงานสัญชาติพม่า เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตทำงาน รวมถึงให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและงานสร้างเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค ตลอดจนงานแก้ปัญหานายจ้างและตัวแทนนายจ้าง ช่วยบริหารการดูแลทั้งการรักษาและการบริหารจัดการสิทธิ์รักษา เช่นดูแลทำเรื่องเบิกประกันให้ จึงได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ค่อนข้างดี และมีการแนะนำบอกต่อจนมีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการครอบคลุมและมีศักยภาพสูงขึ้น จึงก่อเกิด โครงการโรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเพื่อให้การรักษาพยาบาลที่รองรับบริการ การรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก วัตถุประสงค์หลัก มีภารกิจเป็นฐานปฏิบัติการส่วนกลางให้กับคลินิกในเครือทั้ง 2 แห่ง โดยให้บริการงานหลักใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์เบื้องต้น พร้อมบริการล่ามภาษาพม่า 2.บริการตรวจสุขภาพ ทั้งแบบประจำปี ก่อนเข้างาน ทำใบขับขี่ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง Walkthrough Survey โรงงาน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมถึงออกหน่วยตรวจสุขภาพ 3.คลินิกความงาม 4.บริการฝังเข็ม 5.โภชนบำบัด และ 6.บริการนอกสถานที่ที่ครอบคลุมงาน Home health care เช่น เยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพ ทำแผล เปลี่ยนสายปัสสาวะ ฉีดวัคซีน ให้บริการเจ้าหน้าที่พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตามนัดหมายเพื่อสรุปการรักษาให้ญาติ  

“แม้จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก แต่โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล บริหารงานด้วยทีมแพทย์ ทีมพยาบาลมืออาชีพผู้มากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และบุคลากรทางการแพทย์ที่ ใส่ใจ พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ เรามีแม้กระทั่งทีมล่ามแปลภาษา ดูแลรักษาด้วยระบบ Telemedicinal ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปทั่วประเทศ เพื่อลดขั้นตอนการรอคิวตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือหากเกินศักยภาพที่จะสามารถรับได้ ทางเราก็ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือจังหวัดนั้นๆ ที่ร่วมดูแล เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการส่งตัวรักษาพยาบาล 

“ที่ผ่านมาเราเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาทันทีเมื่อเข้ามาถึง โดยเรื่องเงินเป็นปัจจัยรอง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วย เมื่อเขามีปัญหาก็จะนึกถึงและกล้าที่จะมาปรึกษา เพราะส่วนตัวมองว่าเราเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ซึ่งมีความสำคัญกับคนเป็นอย่างมาก จึงได้ผนวกหลายศาสตร์เข้ามาไว้ เพื่อให้คนได้ตระหนักดูแลสุขภาพก่อนป่วย และปรารถนาให้คนทุกสัญชาติ มีสุขภาพดี เราจึงใช้แนวคิดด้านของ Holustic  primary prevention และ secondary prevention มาใช้เป็นแก่นในการดูแล” นางสาว จีรนุช ธรรมโหร กล่าวเพิ่มเติม

ปัจจุบัน โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ 1.บริษัท โรงพยาบาล ดับเบิ้ลยู เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 99/26 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2.วงแหวนคลินิกเวชกรรม 2/2 ซอยเทียนทะเล 26 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3.ดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิกเวชกรรม โครงการแม่เมยซิตี้ 372 หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-3411-0988 หรือ www.facebook.com/WMedicalHospital


/////////////