ADS


Breaking News

รพ.หัวเฉียว ขอเชิญตรวจเช็คดวงตาก่อนสาย..เพื่อความสดใสในการมองเห็น

ตรวจเช็คดวงตาก่อนสาย.. เพื่อความสดใสในการมองเห็น
“ดวงตา” นับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย.. เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การป้องกันและการดูแลดวงตาให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก.. โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบชุดตรวจสุขภาพดวงตา ในราคาสบายกระเป๋า
พร้อมดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อเป็นการคัดกรองและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตา 
ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566
นัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 -16.00 น. โทรศัพท์
081-2341303 / 02-223-1351 ต่อ 3333