ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างการเรียนรู้อ่านเขียนให้น้อง

     สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และจัดทำคู่มือให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อช่วยสอนเสริมให้ "นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในชนบทที่ไม่สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้" ในโครงการ สร้างการเรียนรู้อ่านเขียนให้น้อง 

บริจาคได้ที่  ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย(2)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขบัญชี 045-2-62588-8

หมายเหตุ : E-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า