ADS


Breaking News

สุดยิ่งใหญ่! งานแถลงข่าว การประกวดมิสคันทรีไทยแลนด์ 2023 (Miss Country Thailand 2023)

งานแถลงข่าว การประกวด Miss Country Thailand 2023 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้นG โซน Zportlight 14.00-17.00 น.
  การประกวดมิสคันทรีไทยแลนด์เพื่อเฟ้นหาเยาวชน บุคคลทั่วไป สุภาพสตรี และสตรีข้ามเพศ ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กล้าแสดงออกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝีมือด้านการบันเทิงและต่อยอดอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาสังคม โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาชนบท เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และอาชีพ
รายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปต่อยอดโครงการเพื่อสังคมของผู้เข้าประกวดต่อไป 
#นางฟ้านักพัฒนา #โอกาสควรเป็นของทุกคนอย่างเสมอภาค  
     โดยภายในงานแถลงข่าวประกอบด้วย
1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าประกวดและเครือข่ายพันธมิตร
2. การแสดงของศิลปินค่าย Tamaki Entertainment และโชว์เปิดพิธีกองสะบัดชัย 
3. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Country Thailand 
4. เปิดโหวตอย่างเป็นทางการ
     โดยมี มล.วันสุวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานการจัดงาน และ ดร. ธรรมรงค์ สืบอ้าย นายกสมาคมพัฒนาชนบท/ รองประธานการจัดงาน