ADS


Breaking News

อลัง! แถลงข่าว การประกวด Miss Country Thailand 2023 (มิสคันทรีไทยแลนด์ 2023)

งานแถลงข่าว การประกวด Miss Country Thailand 2023

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซน Zpotlight 14.00-17.00 น.

มล.วันสุวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานการจัดงาน และ ดร. ธรรมรงค์ สืบอ้าย นายกสมาคมพัฒนาชนบท / รองประธานการจัดงาน

     การประกวดมิสคันทรีไทยแลนด์เพื่อเฟ้นหาเยาวชน บุคคลทั่วไป สุภาพสตรี และะสตรีข้ามเพศ ทุกจังหวัดในประเทศไทย เป็นบุคคลต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นำไปสู่การพัฒนาสังคมร่วมกันส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดต่างๆ เปิดโอกาสให้กล้าแสดงออกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝีมือด้านการบันเทิงและต่อยอดอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนา สังคม โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาชนบท เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และอาชีพ

ดร. ธรรมรงค์ สืบอ้าย นายกสมาคมพัฒนาชนบท / รองประธานการจัดงาน

     รายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปต่อยอดโครงการเพื่อสังคมของผู้เข้าประกวดต่อไป


#นางฟ้านักพัฒนา #โอกาสควรเป็นของทุกคนอย่างเสมอภาค


     โดยภายในงานแถลงข่าวประกอบด้วย


1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าประกวดและเครือข่ายพันธมิตร 

2. การแสดงของศิลปินค่าย Tamaki Entertainment และโชว์เปิดพิธีกองสะบัดชัย

3. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Country Thailand


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม


โทร. 02-0237728 / 099-3894422 Facebook: Miss Country Thailand