ADS


Breaking News

กรมการค้าภายใน ผนึก สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ลุยย่านวัยรุ่น ปลุกกระแส "บริโภคข้าวไทย" มุ่งกระตุ้นการบริโภคข้าวให้เติบโต

กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย บุกย่านวัยรุ่น ปลุกกระแส "บริโภคข้าวไทย" หวังกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เติบโต
     วันที่ 19 ก.พ. 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น4 โซนA กรุงเทพมหานคร
     นายอุดม ศรีสมทรง  เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ข้าวไทยที่หลากหลายเนื่องจากปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความเร่งรีบของสังคมเมืองความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นโดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ ปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็กวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก./คน/ปี เท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี 
     กรมการค้าภายในและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน A กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทยมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้นและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ในหนึ่งปีข้าวสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท  
     รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารโปรตีนและวิตามินหลากหลายมีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อยไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่นการหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวหรือข้าวกล้องเพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้ นายทูน หิรัญทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องและร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นและสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่ง