ADS


Breaking News

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ต้อนรับ รมว.แรงงาน

ต้อนรับ รมว. แรงงาน
     โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ยินดีต้อนรับ สุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่ให้เกียรติมาร่วมรับประทานอาหารจีนมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พร้อมด้วย สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ สุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงฯ  มาร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยมี ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรม คอยให้การต้อนรับ ที่ห้องอาหารจีนหยก เมื่อค่ำวันก่อน