ADS


Breaking News

Big Brother ปี 6 หอการค้าไทย สำเร็จเกินคาด! สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SMEs มากกว่า 670 ล้านบาท

หอการค้าไทย เผยผลสำเร็จโครงการ Big Brother ปี 6

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SMEs มากกว่า 670 ล้านบาท

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Big Brother เป็นหนึ่งในโครงการของหอการค้าไทยที่ได้ให้ความสำคัญในแนวทางการช่วยเหลือแบบพี่ช่วยน้อง โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำการดำเนินกิจการกับบริษัทน้อง ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้ว ทั้ง 6 Season ได้เห็นพัฒนาการของบริษัทน้องเลี้ยง จากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ และจากการบ่มเพาะอย่างตั้งใจ จากบริษัทพี่เลี้ยงที่มีความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจากบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทน้องเลี้ยง สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง 

           “โครงการ Big Brother ใน Season 6 เมื่อปีที่ผ่านมา เป็นรุ่นที่พิเศษ เพราะมีระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันถึง 8 เดือน หลังจากผลกระทบจากภาวะ Covid 19 ที่ดีขึ้น สามารถมาพบปะและเจอกันได้มากขึ้น เห็นได้ว่าทุกคนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ รวมไปถึงการช่วยวางแผนการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบ New Normal ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของทุกคน” นายสนั่น กล่าว

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า ผลสำเร็จของโครงการ Big Brother Season 6 จากจำนวนบริษัทน้องเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 48 ราย พบว่า ได้รับผลลัพธ์ที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าของรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นด้านที่มีสัดส่วนของผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ  มากที่สุด จำนวน 28 ราย (คิดเป็นร้อยละ 59.57)  ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น หมายถึงมียอดขายหรือกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ลดลง 

รองลงมาคือ ผลลัพธ์ในด้านการตลาดทั้งการขยายช่องทางการตลาด การเพิ่มจำนวนลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.64) โดยมีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเจรจาขายสินค้าผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิ Lotus’s 7-11 และ King Power และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ 24 Shopping Shopee Lazada TikTok และ Line OA รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ การเพิ่มจำนวนลูกค้าในการเข้าชมสินค้า/บริการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โลโก้ และ packaging ที่เหมาะสมอีกด้วย 

ทั้งนี้ จากผลลัพธ์ดังกล่าว ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 676.97 ล้านบาท โดยอัตราเพิ่มขึ้นของมูลค่ามีตั้งแต่ระดับร้อยละ 0.87 ไปจนถึงร้อยละ 2,245.09 โดยค่าเฉลี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 23.36

“สำหรับโครงการ Big Brother ใน Season ถัดไป (Season7) หอการค้าไทยจะแสวงหาพันธมิตรที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในมิติต่างๆ มากขึ้น อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นเนื้อหาที่เข้มข้น ในการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทย ตามแนวคิด Sustainable Winning Together ร่วมหาโอกาสใหม่ที่ยั่งยืน บนความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณ พร้อมด้วยกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ จะเป็นลักษณะ Hybrid คือ ผสมผสานระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ On-site และ Online โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ในการบ่มเพาะบริษัทน้อง ซึ่งตั้งแต่วันนี้ โครงการ Big Brother (Season 7) ได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามช่องทางต่างๆของหอการค้าไทย

 ในวาระที่หอการค้าไทย ครบรอบ 90 ปี โครงการ Big Brother สัญญาจะเดินไปด้วยกันอย่างไม่หยุดยั้ง เติบโตด้วยกันอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นภายใต้แนวทางหลัก Connect : Competitive : Sustainable” นายพลิษศร์ กล่าว